PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 54 No 1 (2024), 31–41

Selected Legal Aspects of the Relations between the Czechoslovak Republic and the Catholic Church Related to the Negotiation and Implementation of Modus vivendi

Lukáš Tomaš, Andrej Krivda, Dávid Rodziňák

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2024.4
zveřejněno: 29. 04. 2024

Abstract

This article aims to analyze and synthesize the knowledge pertaining to the various aspects of the relationship between the Catholic Church and the Czechoslovak Republic, particularly focusing on their influence on the negotiation, content, and implementation of the Modus vivendi. The paper primarily delves into the circles associated with the diplomatic relations between the Czechoslovak Republic and the Holy See. It also addresses the transfer of privileges from the former Monarchy to the newly established Czechoslovak Republic. Additionally, the article explores certain aspects of the confessional legal legislation of the Czechoslovak Republic during the period preceding the negotiation of the Modus vivendi, specifically from 1918 to 1928.

klíčová slova: Holy See; Czechoslovak Republic; diplomatic relations; Modus vivendi; patronage rights

reference (47)

1. BIRHER, N. Die Rolle der Kirchen in der Politik zur Zeit von Trianon. In: ŠTENPIEN - PIŠTEJOVÁ - SVATUŠKA, op. cit., pp. 30 ff.

2. DEJMEK, J. Czechoslovak-Vatican Negotiations on Modus vivendi 1927-1928. Český časopis historický, 1994, Vol. 92, No. 2, p. 268.

3. DEJMEK, J. The Beginnings of Diplomatic Relations Between Czechoslovakia and the Vatican (1920-1921) (Kroft's Ambassadorial Mission in Rome). Český časopis historický, 1993, Vol. 91, No. 2, p. 224.

4. EHRENBERGER, T. Hus's Celebrations in 1925 as the Cause of the Diplomatic Conflict Between Czechoslovakia and the Vatican. In: Marginalia Historica. Proceedings of the Department of History and Didactics of History, Faculty of Pedagogy, Charles University 5. Prague: Scriptorium, 2002, pp. 173-174.

5. F. A. Unification Tendencies Among Catholics. Československá republika, 1932, p. 1.

6. GELMI, J. Popes. From St. Peter to John Paul II. Prague: Mladá fronta, 1994.

7. HALAS, F. X. The Vatican Phenomenon: Idea, History and Present of the Papacy, Diplomacy of the Holy See, Czech Lands and the Vatican. Brno: Centre for the Study of Democracy and Culture, 2013.

8. HOBZA, A. Modus vivendi. The Political Concordat Concluded Between the Czechoslovak Government and the Vatican. Prague: [At own cost], 1930.

9. HOBZA, A. The Relation Between the State and the Church. Its Development and Present State.3rd amended and expanded edition. Prague: [At own cost], 1925.

10. HRABOVCOVÁ, E. Andrej Hlinka - Priest and Politician From the Holy See Perspectives. In: LETZ, R. - MULÍK, P. et al. Perspectives on the Personality of Andrej Hlinka. Martin: Matica slovenská, 2009, p. 147.

11. HRABOVCOVÁ, E. Slovakia and the Holy See From the Beginning of the 19th Century to the Apostolic Constitution Ad ecclesiastici regiminis incrementum of 1937. In: RYDLO, J. M. (ed.). Renovatio spiritualis. Jubilee Collection on the Occasion of the 70th Birthday of Archbishop Ján Sokol, the First Metropolitan of Slovakia. Bratislava: Lúč, 2003, p. 86.

12. JONOVÁ, J. Negotiations on the Occupation of the Archbishop's Chair in Olomouc After the Resignation of Archbishop Lev Cardinal Skrbenský z Hříště From the Perspective of the Holy See. Studia theologica, 2013, Vol. 15, No. 3, p. 129 ff. CrossRef

13. JONOVÁ, J. The Issue of the Appointment and Status of Bishops of German Nationality in Czech Dioceses From the Perspective of the Holy See. Diocese of Prague and Litoměřice at the Turn of the 20s and 30s of the 20th Century. Studia theologica, 2014, Vol. 16, No. 3, p. 135. CrossRef

14. KAMENEC, I. - PREČAN, V. - ŠKORVÁNEK, S. Vatican and the Slovak Republic (1939-1945). Documents. Bratislava: Slovak academic press, 1992, p. 24 ff.

15. KMEŤKO, K. Modus vivendi and Its Influence. In: Slovensko kedysi a teraz. Prague: Orbis Publishing House, 1931.

16. MACHÁČEK, P. Main-Patronage Law in Hungarian History. Historical and Legal Reflection. Bratislava: Society of St. Vojtech in Trnava, 1930.

17. MAREK, P. - ŠMÍD, M. Arcibishop František Kordač: An Outline of the Life and Work of an Apologist, Pedagogue and Politician. Olomouc: Palacký University in Olomouc, 2013, 223 p.

18. MAREK, P. Zum politischen Profil von František Kordač. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 2010, Jhrg. 59, Nr. 2, S. 186 ff.

19. MUNKA, J. Patronage Burdens and Ecclesiastical Dues. Dunajská Streda: Rimstein's Printing House in Dunajská Streda, 1937.

20. NEMEC, M. Patronage Law and the Development of the Problem of Appointment to Ecclesiastical Offices in the Catholic Church. Revue církevního práva, 2002, Vol. 8, No. 1, p. 7.

21. PEHR, M. - ŠEBEK, J. Czechoslovakia and the Holy See. From Hostility to Cooperation (1918-1928). Prague: Masaryk Institute and Archive of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2012, p. 65.

22. PÍCHA, M. The Austrian Right of Appointment Was Not Transferred to the Government of the Czechoslovak Republic. Časopis katolického duchovenstva, 1925, Vol. 66, No. 3, p. 194.

23. PÍCHA, M. The Austrian Right of Appointment Was Not Transferred to the Government of the Czechoslovak Republic. Časopis katolického duchovenstva, 1925, Vol. 66, No. 2, p. 98.

24. PITRUN, B. A Core Memento. A Biographical Sketch of the Czech Jesuit Provincial Leopold Škarek SJ (1874-1968). Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2008.

25. ŠEBEK, J. Czech Lands and the Vatican After 1918 (1918-2013). In: ČERNUŠÁK, T. et al. The Papacy and the Czech Lands in Millennial History. Prague: Academia, 2017, p. 362.

26. ŠEBEK, J. For God, Nation, and Order. Prague: Academia, 2016.

27. ŠEBEK, J. Kordač's Affair in 1931 in the Church-Political Contexts. In ČECHUROVÁ, J. - ANDRŠ, P. - VELEK, L. et al. (eds.). I Will Send a Historian. Tribute to Prof. Robert Kvaček on His 80th Birthday. Prague: NLN, 2012, p. 355 ff.

28. SIDOR, K. Six Years at the Vatican. 2nd edition. Bratislava: Libri historiae, 2013 (1946).

29. ŠMÍD, M. Mission: Apostolic Nuncio in Prague. Czechoslovakian-Vatican Diplomatic Relations between 1920 and 1950. Prague: Karolinum Press, 2020. CrossRef

30. ŠMÍD, M. Pietro Ciriaci - Failure in Czechoslovakia the Key to His Further Rise? Historica Olomucensia. Collection of historical works, 2013, No. 32, pp. 55-73.

31. ŠMÍD, M. The Ciriaci Affair in 1933. A Conflict That Once Again Threatened to Break Diplomatic Relations Between Czechoslovakia and the Holy See. Církevní dejiny 8, 2015, Vol. 8, No. 18, p. 26 ff.

32. ŠMÍD, M. The Dramatic Fate of the Apostolic Nuncio Saverio Ritter During the Period of Non-freedom (1938-1945). In TAUCHEN, J. - SCHELLE, K. (eds.). A Period of Non-freedom. Ostrava: KEY PUBLISHING, 2014, p. 235.

33. ŠMÍD, M. The Vatican and Czechoslovakia in the 20th Century. Prague: Stanislav Juhaňák - Triton, 2023, p. 11.

34. ŠTENPIEN, E. The Paris Peace Conference and the Establishment of the Borders of Czechoslovakia. In: ŠTENPIEN - PIŠTEJOVÁ - SVATUŠKA, op. cit., pp. 350 ff.

35. SUCHÁNEK, D. Ius exclusivae. The Right of Exclusivity in Papal Elections. Prague: Faculty of Arts, Charles University in Prague, 2012, p. 106 ff.

36. TOMAŠ, L. Changes in the Territorial Arrangement of Dioceses in the Interwar Period of the Czechoslovak Republic. In ŠTENPIEN - PIŠTEJOVÁ - SVATUŠKA, op. cit., pp. 370 ff.

37. TOMAŠ, L. Property Aspects of Modus vivendi. Legal Point, 2018, Vol. 6, No. 2, pp. 12 ff.

38. TOMAŠ, L. Validity of Modus vivendi. Legal Point, 2018, Vol. 6, No. 1, pp. 7 ff.

39. TOMKO, J. Die Errichtung der Diözesen Zips, Neusohl und Rosenau (1776) und das königliche Patronatsrecht in Ungarn. Wien: Verlag Herder, 1968.

40. VACEK, J. Marital Law According to the Views of the Roman Catholic Church in Comparison With the Main Views of Modern Legal Systems. Part One. Brno: Published by Czechoslovak Academic Association Právník, 1922.

41. VALEŠ, V. Confessional Law. A Guide to Study. Pilsen: Aleš Čeněk, 2008.

42. VAŇA, I. The First World War and Its Impact on the Northern Border of Hungary. In: ŠTENPIEN, E. - SVATUŠKA, I. (eds.). 100 Years of the Treaty of Trianon - Diplomacy, State and Law at the Turn of the Millennium. Conference Proceedings of the International Scientific Conference Held on 14 October 2021 - 15 October 2021, Organized by the Department of History of State and Law of the Faculty of Law of the Pavol Jozef Šafárik University in Košice. Košice: Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Publishing House ŠafárikPress, 2021, p. 318.

43. VAŠEČKA, F. The Bourgeois State and the Church. Bratislava: Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 1957.

44. VRANA, V. History of Ecclesiastical Law. Košice: University of Pavol Jozef Šafárik in Košice, 2011.

45. VRANA, V. Peaceful Coexistence in Central Europe in 1918-1920. In: ŠTENPIEN, E. - PIŠTEJOVÁ, L. - SVATUŠKA, I. (eds.). World War I and Its Consequences in the State Law. Conference Proceedings of the International Scientific Conference Held on 29-30 September 2022 Organized by the Department of History of State and Law of the Faculty of Law of the Pavol Jozef Šafárik University in Košice. Košice: Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Publishing House ŠafárikPress, 2022, pp. 403 ff.

46. WERNZ, F. X. - VIDAL, P. Jus canonicum. Rome: Universitatis Gregorianae, 1923.

47. ZMÁTLO, P. The Coverage of the Marmaggi Affair on the Pages of Two Slovak Party Newspapers. In: HANUŠ, J. - MAČALA, P. - MAREK, P. (eds.). Churches of the 19th and 20th Century in Slovak and Czech Historiography. Brno: Centre for the Study of Democracy and Culture, 2010, p. 498.

Creative Commons License
Selected Legal Aspects of the Relations between the Czechoslovak Republic and the Catholic Church Related to the Negotiation and Implementation of Modus vivendi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení