PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 3 (2023), 103–147

The Protection of Privacy Rights and Professional Secrecy in the First Czechoslovak Republic (1918–1938)

Anatoliy A. Lytvynenko

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2023.47
zveřejněno: 12. 01. 2024

Abstract

The protection of personality and the legal aspects of maintaining professional secrecy have a complicated history of development in many countries of the world. The evolvement of privacy rights and the protection of professional secrecy remain fairly known in the period of the First Czechoslovak Republic (1918–1938) in both contemporary and historical legal scholarship, despite a substantial number of cases were heard before the courts of the First Czechoslovak Republic upon the said subject. The research shows, that the protection of various privacy-related rights was anchored by different norms of the Civil Code, the Penal Code and other legislative acts; several outstanding court cases heard before the Supreme Court of the First Czechoslovak Republic displayed that the most frequent violations of this type were defamations, privacy violations and insults to the honor of the deceased. In some other cases, the Supreme Court discussed the issues of inviolability of letter correspondence and the admissibility of evidence containing a professional secret.

klíčová slova: Law of the First Czechoslovak Republic (1918–1938); right to private and family life; professional secrecy; defamation law; protection of personality rights

reference (72)

1. [J. F. H.] The Nature of Rights in a Dead Body. Columbia Law Review, 1926, Vol. 74, No. 4, pp. 404-407. CrossRef

2. ANSTIE, J. - CHARLES, A. (eds.). The Law Reports: Court of Exchequer. London: Printed for the Council of Law Reporting by William Clowes and Sons, 1868., pp. 107-113.

3. BEAVAN, Ch. (ed.). Reports of Cases in Chancery, Argued and Determined in the Rolls Court during the time of Lord Langdale, Master of the Rolls. Vol. X. 1846, 1847. London: William Benning and Co., 1849, pp. 561-563.

4. BLUME, W. Frage des Totenrechts. Archiv für das Civilistische Praxis, 1914, Jhrg. 112, Nr. 1, S. 367-427.

5. BOHUSLAV, J. V. (ed.). Sbírka nálezů Nejvyššího správního soudu ve věcech administrativních, Praha: Právnické vydavatelství JUDr. V. Tomsa, 1929, roč. 10.

6. BOHUSLAV, J. V. (ed.). Sbírka nálezů Nejvyššího správního soudu ve věcech administrativních, Praha: Právnické vydavatelství v Praze, 1929, roč. 6.

7. BUDWINSKI, A. (Hrsg.). Erkenntnisse des k.k. Verwaltungsgerichtshofes. X. Jahrgang 1886. Wien: Manz'schen k.k. Hofverlag- und Universitäts-Buchhandlung, 1886.

8. Confidential Relationship between Banker and Customer. The Yale Law Journal, 1924, Vol. 33, No. 8, pp. 859-862. CrossRef

9. CORNELSON, M. Vertragliche Haftung bei Verarbeitung personenbezogener Daten unter besonderer Berücksichtigung immaterieller Schäden. Dissertation. Wien: Institut für Zivilrecht, 2020.

10. CRAMER, C. E. Die Behandlung des Menschliches Leichnams im Civil- und Strafrecht. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der juristlichen Doctorwürde der hohen staatwissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich, vorgelegt von Carl Erwin Cramer aus Zürich. Zürich: Orell Füssli & Co, 1885.

11. CSECSETKA, S. Magyarhoni Evangélikus Egyházjogtan. Harmadik Kӧtet. Pozsony: [?], 1892.

12. FINGER, A. Das Strafrecht / Zweiter Band. Berlin: Carl Heymans Verlag, 1895.

13. GAREIS, C. Das juristlichen Wesen der Autorrechte, sowie des Firmen- und Markenschußes. In: BUSCH, F. B. (Hrsg.). Archiv für Theorie und Praxis des Allgemeinen Deutschen Handels- und Wechselrechts. Berlin: Carl Heymann's Verlag, 1877, S. 185-210.

14. GIERKE, O. Deutsches Privatrecht. Erster Band. Allgemeiner Teil und Personenrecht. Leipzig: Verlag von Duncker & Humblot, 1895.

15. GLASER, J. - ADLER, L. - KRALL, K. - WALTER, J. (Hrsg.). Sammlung strafrechtlicher Entscheidungen des k.k. obersten Gerichts- und Cassationhofes. Zweiter Band. Wien: G. J. Manz'sche Buchhandlung, 1873.

16. GLASER, J. - UNGER, J. - WALTER, J. (Hrsg.). Sammlung von Civilrechtlichen Entscheidungen des k.k. Obersten Gerichthofes. Vierzehnter Band. Zweite Auflage. Wien: Carl Gerold's Sohn, 1882.

17. HARE, T. (ed.). Reports of Cases Adjudged before the High Court of Chancery, before Right Hon. Sir George James Turner, Vice-Chancellor. Vol. IX. 1851 to 1853: 14 to 16 VictoriÆ. London: W. Maxwell, Law Bookseller and Publisher (Late A. Maxwell & Son), 1853.

18. HEMMING, G. W. (ed.). The Law Reports. Cases determined in the Chancery Division and in Lunacy, and on appeal therefrom in the Court of Appeal / Vol. XL. 1889. London: Printed and Published for the Council of Law Reporting by William Clowes and Sons, Limited, 1889.

19. HERCZEGH, M. Magyar Sommás Eljárás és Fizetési Meghagyás. 1893: XVIII. és XIX. Törvényczikkek. Budapest: Franklin-Társulat Magyar Irodalmi Intezét és Könyvnyomda, 1894.

20. HERNANDEZ, T. K. The Property of Death. University of Pittsburgh Law Review, 1998, Vol. 60, pp. 971-1028.

21. JACOB, E. - WALKER, J. (eds.). Reports of Cases Argued and Determined in the High Court of Chancery, during the time of Lord Chancellor Eldon. Vol. I. - 1819, 1820. 59 Geo. III., 60 Geo. III., and 1 Geo. IV. London: A. Strahan, Law-Printer to the King's Most Excellent Majesty, 1821.

22. JHERING, R. Geist des rӧmischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung. Th. 2, 1 Abt. Zweite verbesserte Auflage. Leipzig: Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel, 1866.

23. KEYßNER, H. Das Recht am eigenen Bilde. Berlin: J. Guttentag, Verlagsbuchhandlung, 1896. CrossRef

24. KOHLER, J. Das Eigenbild im Recht. Berlin: J. Guttentag, Verlagsbuchhandlung, 1903. CrossRef

25. KOHLER, J. Das Individualrecht als Namenrecht In: KOHLER, J. - RING, V. (Hrsg.). Archiv für Bürgerliches Recht. Fünfter Band. Berlin: Karl Heymann's Verlag, 1891, S. 77-110.

26. KOHLER, J. Das Recht an Briefen. In: KOHLER, J. - RING, V. (Hrsg.). Archiv für Bürgerliches Recht. Siebenter Band. Berlin: Karl Heymann's Verlag, 1893, S. 94-149.

27. KRAUSKOPF, B. J. Law of Dead Bodies: Impeding Medical Progress. Ohio St. L. Journal, 1958, Vol. 19, pp. 455-475.

28. LINKS, E. (Hrsg.). Die Rechtsprechung des k.k. Obersten Gerichthofes, etc. Erster Band. Wien: Plaut & Comp, 1889.

29. LINKS, E. (Hrsg.). Die Rechtsprechung des k.k. Obersten Gerichthofes, etc. Zwӧlfter Band. Wien: Plaut & Comp, 1897.

30. LORSHBOUGH, W. H. The Disposition of Will of One's Body After Death. North Dakota Law Review, 1945, Vol. 22, No. 4, pp. 272-281.

31. MERRITT, R. J. Banks and Banking: Florida Adopts a Duty of Secrecy. University of Florida Law Review, 1970, Vol. 22, No. 3, pp. 482-486.

32. NOWAK, R. - COUMONT, E. - SCHREIBER, K. (Hrsg.). Plenarbeschlüsse und Entscheidungen des K.K. Cassationhofes veröffentlicht im Auftrage des k.k. Oberster Gerichts- als Cassationhofes, Bd. 6, Entscheidungen Nr. 501-600, Wien, 1884.

33. NOWAK, R. - COUMONT, E. - SCHREIBER, K. (Hrsg.). Plenarbeschlüsse und Entscheidungen des K.K. Cassationhofes veröffentlicht im Auftrage des k.k. Oberster Gerichts- als Cassationhofes, Bd. 1, Entscheidungen Nr. 1-100, Wien, 1876.

34. NOWAK, R. - COUMONT, E. - SCHREIBER, K. (Hrsg.). Plenarbeschlüsse und Entscheidungen des K.K. Cassationhofes veröffentlicht im Auftrage des k.k. Oberster Gerichts- als Cassationhofes, Bd. 11, Entscheidungen Nr. 1201-1350, Wien, 1890.

35. NOWAK, R. (Hrsg.). Plenarbeschlüsse und Entscheidungen des k.k. Obersten Gerichts- als Cassationshofes, Achter Band. Entscheidungen Nr. 751 - 900. Wien: Manz'sche k.u.k. Hofverlags- u. Universitäts-Buchhandlung, 1887.

36. NOWAK, R. (Hrsg.). Sammlung der Plenarbeschlüsse und Entscheidungen des k.k. Oberster Gerichts- als Kassationhofes, Neue Folge, X. Band. (Entscheidungen Nr. 3383-3501.). Wien: Manzsche k.u.k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1909.

37. NOWAK, R. (Hrsg.). Sammlung der Plenarbeschlüsse und Entscheidungen des k.k. Oberster Gerichts- als Kassationhofes, Neue Folge, VII. Band. (Entscheidungen Nr. 3010-3125.). Wien: Manzsche k.u.k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1906.

38. NOWAK, R. (Hrsg.). Sammlung der Plenarbeschlüsse und Entscheidungen des k.k. Oberster Gerichts- als Kassationhofes, Neue Folge, VIII. Band. (Entscheidungen Nr. 3126-3245.). Wien: Manzsche k.u.k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1907.

39. NOWAK, R. (Hrsg.). Sammlung der Plenarbeschlüsse und Entscheidungen des k.k. Oberster Gerichts- als Kassationhofes, Neue Folge, VI. Band. (Entscheidungen Nr. 2884-3009.). Wien: Manzsche k.u.k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1905.

40. NOWAK, R. (Hrsg.). Sammlung von Entscheidungen des k.k. Obersten Gerichtshofes in Zivilsachen. Neue Folge, XII. Band. Wien: Manzsche k.u.k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1912.

41. O požadavku šetření soukromého a rodinného života před soudy. Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, jeiž vydává Právnická jednota v Praze, 1895, roč. 34, s. 373- 374.

42. PFAFF, L. - SCHEY, J. - KRUPSKY, V. (Hrsg.). Sammlung von Zivilrechtliche Entscheidungen des k.k. Obersten Gerichtshofes. Dreiundrreiβster Band. Wien: Manz'schen k.u.k. Hof-Verlags u. Universitӓts-Buchhandlung, 1899.

43. PFAFF, L. - SCHEY, J. - KRUPSKY, V. (Hrsg.). Sammlung von Zivilrechtliche Entscheidungen des k.k. Obersten Gerichtshofes. Neunundzwanzigster Band. Wien: Manz'schen k.u.k. Hof-Verlags u. Universitӓts-Buchhandlung, 1895.

44. PFAFF, L. - SCHEY, J. - KRUPSKY, V. (Hrsg.). Sammlung von Zivilrechtliche Entscheidungen des k.k. Obersten Gerichtshofes. Fünfzigster Band. Neue Folge, XVI. Band. Wien: Manz'schen k.u.k. Hof-Verlags u. Universitӓts-Buchhandlung, 1915.

45. SEUFFERT, J. A. (Hrsg.). Archiv für Entscheidungen der obersten Gerichte in den deutschen Staaten. Dritter Band. München: Literarisch-artistische Anstalt der J. B. Gotta'schen Buchhandlung, 1851.

46. TILSCH, E. Úvod do práva dědického. Sborník věd právních a státních, 1905, roč. 5, s. 261-278.

47. UNGER, J. - WALTHER, J. - PFAFF, L. (Hrsg.). Sammlung von Civilrechtlichen Entscheidungen des k.k. obersten Gerichtshofes. Vierundzwanzigster Band. Wien: Carl Gerold's Sohn, 1889.

48. UNGER, J. - WALTHER, J. - PFAFF, L. (Hrsg.). Sammlung von Civilrechtlichen Entscheidungen des k.k. obersten Gerichtshofes. Dreiundzwanzigster Band. Wien: Carl Gerold's Sohn, 1888.

49. UNGER, J. System des ӧsterreichischen allgemeinen Privatrechts. Erster Band. Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1856.

50. VÁŽNÝ, F. (ed.). Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních, Praha: Právnické vydavatelství v Praze společnost s r.o., 1927, roč. 8.

51. VÁŽNÝ, F. (ed.). Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech občanských, Praha: Právnické vydavatelství JUDr. V. Tomsa, společnost s r.o., 1931, roč. 12.

52. VÁŽNÝ, F. (ed.). Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních, Praha: JUDr. V. Tomsa, Právnické vydavatelství Praha, 1930, roč. 11.

53. VÁŽNÝ, F. (ed.). Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech občanských, Praha: Právnické vydavatelství JUDr. V. Tomsa, společnost s r.o., 1928, roč. 9.

54. VÁŽNÝ, F. (ed.). Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních, Praha: Právnické vydavatelství v Praze společnost s r.o., 1924, roč. 4.

55. VÁŽNÝ, F. (ed.). Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech občanských, Praha: Právnické vydavatelství v Praze společnost s r.o., 1923, roč. 3.

56. VÁŽNÝ, F. (ed.). Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech občanských, Praha: Právnické vydavatelství JUDr. V. Tomsa, společnost s r.o., 1934, roč. 15.

57. VÁŽNÝ, F. (ed.). Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech občanských, Praha: Právnické vydavatelství JUDr. V. Tomsa, společnost s r.o., 1933, roč. 14.

58. VÁŽNÝ, F. (ed.). Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech občanských, Praha: Právnické vydavatelství v Praze společnost s r.o., 1926, roč. 7.

59. VÁŽNÝ, F. (ed.). Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních, Praha: JUDr. V. Tomsa, Právnické vydavatelství v Praze, 1935, roč. 16.

60. VÁŽNÝ, F. (ed.). Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních, Praha: Právnické vydavatelství v Praze společnost s r.o., 1931, roč. 13.

61. VÁŽNÝ, F. (ed.). Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních, Praha: Právnické vydavatelství v Praze společnost s r.o., 1927, roč. 7.

62. VÁŽNÝ, F. (ed.). Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech občanských, Praha: Právnické vydavatelství v Praze společnost s r.o., 1925, roč. 5.

63. VÁŽNÝ, F. (ed.). Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních, Praha: Právnické vydavatelství v Praze společnost s r.o., 1930, roč. 11.

64. VÁŽNÝ, F. (ed.). Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních, Praha: Právnické vydavatelství v Praze společnost s r.o., 1929, roč. 10.

65. VÁŽNÝ, F. (ed.). Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních, Praha: JUDr. V. Tomsa, Právnické vydavatelství Praha, 1935, roč. 16.

66. VÁŽNÝ, F. (ed.). Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních, Praha: Právnické vydavatelství v Praze společnost s r.o., 1936, roč. 17.

67. VÁŽNÝ, F. (ed.). Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech občanských, Praha: Právnické vydavatelství JUDr. V. Tomsa, společnost s r.o., 1926, roč. 7.

68. VÁŽNÝ, F. (ed.). Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních, Praha: JUDr. V. Tomsa, Právnické vydavatelství v Praze, 1937, roč. 18.

69. VESELÝ, F. X. Všeobecný slovník právní. Díl druhý. Praha: [nákl. vl.], 1897.

70. WÄCHTER, C. G. Pandekten (Th. 1). Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1880.

71. WALKER, J. D. A Treatise on Banking Law. London: Stevens and Sons, Law Publishers and Booksellers, 1877.

72. WARREN, S. D. - BRANDEIS, L. D. The Right to Privacy. Harvard Law Review, 1890, Vol. 4, No. 5, pp. 193-220. CrossRef

Creative Commons License
The Protection of Privacy Rights and Professional Secrecy in the First Czechoslovak Republic (1918–1938) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení