PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 51 No 3 (2021), 85–99

Vybrané právní aspekty otroctví v Hostině u Trimalchiona

[Selected Aspects of Slavery in Dinner at Trimalchio’s]

Lenka Skoupá

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2021.34
zveřejněno: 20. 12. 2021

Abstract

This paper deals with the portrayal of slavery in the specific chapter of Petronius’ Satyricon. The main aim of the paper is to compare the information we gain about slavery from the legal sources with the way these institutions are then portrayed within the Satyricon. Specifically, the paper focuses on the legal aspects of entry into slavery (birth, self-sale), transfer of ownership (sale and warranty for goods) and manumission.

klíčová slova: Roman law; Satyricon; slavery; self-sale; sale of slaves; warranty for goods; manumissio inter amicos; manumissio testamento; manumissio per mensam

reference (39)

1. BAGNANI, G. The House of Trimalchio. The American Journal of Philology, 1954, Vol. 75, No. 1, s. 16-39. CrossRef

2. BAGNANI, G. Trimalchio. Phoenix, 1954, Vol. 8, No. 3, s. 77-91. CrossRef

3. BECK, Ch. The Age of Petronius Arbiter. Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences, 1857, Vol. 6, No. 1, s. 21-178. CrossRef

4. BERAN, K. Persona servilis. In: BĚLOVSKÝ, P. - STLOUKALOVÁ, K. (eds.) Caro amico: 60 kapitol Michala Skřejpka, aneb, Římské právo napříč staletími. Praha: Auditorium, 2017, s. 57-65.

5. BERGER, A. Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Transactions of the American Philosophical Society, 1953, Vol. 43, No. 2, s. 333-809. CrossRef

6. BUCKLAND, W. W. The Roman Law of Slavery. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. CrossRef

7. COLUMELLA, L. J. M. De Re Rustica. Překl.: ASH, H. B. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1941. LacusCurtius. Dostupné na: http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Columella/de_Re_Rustica/1*.html.

8. CONTE, G. B. Dějiny římské literatury. Překl: BARTOŇKOVÁ, D. Praha: KLP, 2003. Dostupné na: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:327dc873-7fa7-4cc1-a39a-336892587c0b

9. CONNORS, C. M. Petronius the Poet. Cambridge University Press, 2009. CrossRef

10. The Digest or Pandects of Justinian. Překl.: SCOTT, S. P. Dostupné na: https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr.

11. Digesta seu Pandectae. Tomus I. Liber I-XV. Fragmenta selecta. Digesta neboli Pandekty. Svazek I. Kniha I-XV. Vybrané části. SKŘEJPEK, M. (ed.). Překl: BLAHO, P. - SKŘEJPEK, M. - VAŇKOVÁ, J. - ŽYTEK, J. Praha: Karolinum, 2015.

12. DRINKWATER, J. F. (ed.). Nero: Emperor and Court. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. CrossRef

13. Gaius: učebnice práva ve čtyřech knihách. Překl: KINCL, J. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007.

14. GARDNER, J. F. Proofs of status in the Roman World. Bulletin of the Institute of Classical Studies, 1986, No. 33, s. 1-14. Dostupné na: www.jstor.org/stable/43646514. CrossRef

15. GARNSEY, P. et al. The Social Hierarchy. In: GARNSEY, P. - SALLER, R. - ELSNER, J. - GOODMAN, M. - GORDON, R. - WOOLF, G. (eds.). The Roman Empire: Economy, Society and Culture. Berkeley: University of California Press, 2015, s. 131-150. Dostupné na: https://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt9qh25h.15. CrossRef

16. HEYROVSKÝ, L. Instituce římského práva. Praha: J. Otto, 1894. Dostupné na: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:47fa46ee-9827-46dd-a81f-aff06eac236f.

17. HORDEN, P. - PURCELL, N. The Corrupting Sea: a study of Mediterranean history. Singapore: Blackwell Publishing, 2000.

18. HUGHES, L. A. The Proclamation of Non-Defective Slaves and the Curule Aediles' Edict. Ancient Society, 2006, Vol. 36, s. 239-261. CrossRef

19. JONES, A. H. M. Slavery in the Ancient World. The Economic History Review, 1956, Vol. 9, No. 2, s. 185-199. CrossRef

20. KLEIJWEGT, M. Cum Vincensimariis Magnam Mantissam Habet (Petronius Satyricon 65.10). The American Journal of Philology, 2002, Vol. 123, No. 2, s. 275-286. Dostupné na: https://www.jstor.org/stable/1561744. CrossRef

21. LAMP, K. S. A City of Marble: The Rhetoric of Augustan Rome. Columbia: University of South Carolina Press, 2013. DOI: 10.2307/j.ctv6sj8qc.13. CrossRef

22. MARTIN, D. B. Slavery as Salvation. Yale University Press, 1990. CrossRef

23. PETRONIUS ARBITER. Petronius. HESELTINE, M. (ed.). London: W. Heinemann, 1913. Perseus Digital Library. Dostupné na: http://data.perseus.org/citations/urn:cts:latinLit:phi0972.phi001.perseus-lat1:1.

24. PETRONIUS ARBITER. Satirikon: milostné a veselé příhody Encolpia a jeho přátel za doby Neronovy. Překl.: HRDINA, K. Praha: Svoboda, 1971.

25. RIO, A. Self-sale and Voluntary Entry into Unfreedom, 300-1100. Journal of Social History, 2012, Vol. 45, No. 3, s. 661-685. CrossRef

26. ROSATI, G. Trimalchio on Stage. In: HARRISON, S. J. (ed.). Oxford Readings in The Roman Novel. New York: Oxford University Press, 1999.

27. ROSE, K. F. C. The Petronian Inquisition: An Auto-Da-Fe. Arion: A Journal of Humanities and the Classics, 1966, Vol. 5, No. 3, s. 275-301. Dostupné na: https://www.jstor.org/stable/20163028.

28. ROTH, U. Peculium, Freedom, Citizenship: Golden Triangle or Vicious Circle? An Act in Two Parts. Bulletin of the Institute of Classical Studies. Supplement, 2010, No. 109, s. 91-120. Dostupné na: https://www.jstor.org/stable/44215126. CrossRef

29. ROTH, U. Liberating the Cena. The Classical Quarterly, 2016, Vol. 66, No. 2, s. 614-634. CrossRef

30. SANDY, G. - HARRISON, S. Novels ancient and modern. In: WHITMARSH, T. (ed.). The Cambridge Companion to the Greek and Roman Novel. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, s. 299-320. CrossRef

31. SENECA, L. A. Výbor z listů Lucillovi. Překl.: RYBA, B. Praha: Svoboda, 1969.

32. SCHOLL, R. "Freilassung unter Freunden" im römischen Ägypten. In: BELLEN, H. - HEINEN, H. (eds.). Fünfzig jahre Forschungen zur antiken Sklaverei an der Mainzer Akademie 1950-2000. Stuttgart: Steiner, 2001.

33. SILVER, M. Places for Self-Selling in Ulpian, Plautus and Horace: The Role of Vertumnus. Mnemosyne, 2014, Vol. 67, Fasc. 4, s. 577-587. CrossRef

34. SOMMER, O. Učebnice soukromého práva římského. Díl 2: Právo majetkové. Praha: nákl. vl., 1935. Dostupné na: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:ff6438d0-9e62-11e5-a7d7-005056827e52.

35. TACITUS, C. The complete works of Tacitus. Překl.: CHURCH, A. J. - BRODRIBB, W. J. New York: The Modern library, 1942. Perseus Digital Library. Dostupné na: http://data.perseus.org/citations/urn:cts:latinLit:phi1351.phi005.perseus-eng1:1.1.

36. VOUT, C. The Satyrica and Neronian Culture. In: PRAG, J. - REPATH, I. (eds.). Petronius: a Handbook. Singapore: Blackwell Publishing Ltd., 2009.

37. VUOLANTO, V. Selling a Freeborn Child: Rhetoric and Social Realities in the Late Roman World. Ancient Society, 2003, Vol. 33, s. 169-207. Dostupné na: https://www.jstor.org/stable/44079837. CrossRef

38. WHITMARSH, T. Class. In: WHITMARSH, T. (ed.). The Cambridge Companion to the Greek and Roman Novel. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, s. 72-88. CrossRef

39. WIEDEMANN, T. E. J. The Regularity of Manumission at Rome. The Classical Quarterly, 1985, Vol. 35, No. 1, s. 162-175. Dostupné na: https://www.jstor.org/stable/638813. CrossRef

Creative Commons License
Vybrané právní aspekty otroctví v Hostině u Trimalchiona is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení