ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 9 No 2 (2015), 145–147

A Truly Constructivist Conference on Constructivism

Stanislav Štěpáník

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.16
zveřejněno: 01. 02. 2018

Abstract

With no doubt, constructivism is one of the leading streams of innovation in education today. However, there are not as many constructivist conferences and meetings as we would expect or wish for. One of the regular events in this regard is the annual conference of the American Association for Constructivist Teaching (ACT). This year constructivist teachers, educators and enthusiasts from all over the United States (with a few international guests) gathered in Charleston, SC on 5th to 6th December to discuss research, theory, and practice of constructivism; constructivist teaching practices, their perspectives and possible implementations of constructivism into the educational process under current policies and developments in education.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení