ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 9 No 2 (2015), 148–154

School Tracking: Diverse Mechanisms, Effects, and Policy Responses Conference Report

Vít Šťastný, Monika Boušková

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.17
zveřejněno: 01. 02. 2018

Abstract

An international conference School tracking: Diverse mechanisms, effects and policy responses1 was hosted by the Faculty of Education of Charles University in Prague in the warm days of 26th and 27th May 2015. The central topic of the conference, as its title suggests, was school tracking, which refers to the practice of assigning students to instruction groups on the basis of their ability (Hallinnan, 1994).

reference (2)

1. Hallinan, M. T. (1994). Tracking: From theory to practice. Sociology of Education, 67(2), 79−84. CrossRef

2. Walterová, E., Černý, K., Greger, D., & Chvál, M. (2010). Školství − věc (ne)veřejná: názory veřejnosti na školu a vzdělávání. Praha: Karolinum.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení