ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 7 No 3 (2013), 87–105

Volba střední školy a její hodnocení v kontextu další vzdělávací a profesní dráhy

[The choice of secondary school and its evaluation in the context of other educational and career path]

Jana Trhlíková

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2015.15
zveřejněno: 05. 02. 2018

Abstract

Tématem článku je volba střední školy a vymezení faktorů, které volbu vzdělávací cesty ovlivňují. Příspěvek založený na datech z dotazníkového šetření absolventů středních škol uvádí volbu střední školy do kontextu další vzdělávací dráhy, zjišťuje celkovou spokojenost s vybraným oborem i úrovní vzdělání a vymezuje základní důvody nespokojenosti s realizovanou volbou. The topic of the article is the choice of secondary schools and identifies the main factors which influence the decision-making process and the choice of educational paths. Contribution based on analyses data from a questionnaire survey of secondary school graduates indicates the choice of secondary schools in the context of other educational path and determines overall satisfaction with a study branch and the level of education and defines the basic reasons for dissatisfaction with the realized choice.

klíčová slova: volba střední školy; kariérové rozhodování; hodnocení vzdělávací dráhy secondary school choice; career decision-making; evaluation of education path

Creative Commons License
Volba střední školy a její hodnocení v kontextu další vzdělávací a profesní dráhy is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení