ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 6 No 2 (2012), 41–55

Exploring the Cognitive Dimension of Teaching Mathematics through Scheme-oriented Approach to Education

Milan Hejný

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2015.39
zveřejněno: 06. 02. 2018

Abstract

Following H. Freudenthal, E. Fischbein and many other mathematics educators, we consider the main way to improve the teaching of mathematics lies in changing teacher’s educational styles to develop pupils’ creativity and intellectual autonomy. In our interpretation, this means using scheme-oriented education based on the theory of generic models we describe. On the basis of these ideas, a tool for the analysis of teachers’ teaching style is developed. The tool and its application are described in Jirotková’s article in this issue.

klíčová slova: qualities of teaching mathematics; teachers’ pedagogical beliefs; scheme-oriented education; theory of generic models; reflection; teaching style; transmission and constructivist educational styles; goals of mathematics teaching

Creative Commons License
Exploring the Cognitive Dimension of Teaching Mathematics through Scheme-oriented Approach to Education is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení