ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 5 No 3 (2011), 107–127

Vzdělávání řídicích pracovníků v českém školství: programy a hodnocení jejich obsahu účastníky

Václav Trojan

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.85
zveřejněno: 21. 02. 2018

Abstract

Very high levels of autonomy, i. e. school responsibility for both resource allocation and setting curricula and assessment practices, have been observed in the Czech schools by recent PISA 2009 study. The study describes the system of school leadership training programmes in the Czech Republic and discusses whether they adequately cater for the needs of school managers. Empirical analysis is based on survey of three groups of managers that took part in training programmes in past five years. Data from questionnaires were supported by focus group interviews with students. The results show the growing demand for courses on personal management and instructional leadership. These topics are in present leadership training underrepresented.

klíčová slova: educational management; school leadership training; Czech Republic; survey; focus group

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení