ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 5 No 3 (2011), 87–105

Nové organizační struktury pro školní vzdělávání: nové způsoby vedení školy v Anglii?

Christopher Chapman

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.82
zveřejněno: 21. 02. 2018

Abstract

This article draws on !ndings from a study of school leadership and management practice in England to argue traditional forms of leadership and management practice are outmoded and an urgent reconceptualisation of different models of leadership is required. The research design adopted a case study approach, collecting documentary evidence and interview data from a range of actors in 20 sites exhibiting a diverse range of structural arrangements. Within and between case analysis identi!ed changes in local arrangements are helping schools to cope with an increasingly complex educational agenda. Local context plays an important role in the adoption and development of new leadership practice. In conclusion this article re"ects on the !ndings to present a conceptual framework to strengthen our understanding of this emerging and complex terrain.

klíčová slova: school leadership; structural arrangements; England

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení