ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 5 No 3 (2011), 63–85

Od idejí k implementaci: kurikulární reforma v rozhovorech s řediteli (nepilotních) gymnázií

Tomáš Janík, Petr Najvar, David Solnička

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.79
zveřejněno: 21. 02. 2018

Abstract

The paper focuses on the implementation of the current reform of upper-secondary curriculum in the Czech Republic. It particularly concentrates on the ways the reform is implemented on regular (non-pilot) schools. The authors present the results of a study that builds on a previous larger research project Kvalitní škola (Quality school) that was carried out in 2009–2011 by the Research Institute of Education in Prague in cooperation with the Institute for Research in School Education of the Masaryk University’s Faculty of Education. In 2010, semi-structured interviews had been realised with coordinators of the development of school education programmes and also headmasters of 19 “pilot” comprehensive upper-secondary schools that focused on the implementation of the current curricular reform (Janík et al. 2010a). In that study, some indications were found that the processes of implementation and re.ection of the reform di!ered on “pilot” schools as compared to the “non-pilot” schools. The present study was designed so as to analyse these processes as they took place in non-pilot schools (using the same methodology as Janík et al., 2010a). The results indicate that in the “non-pilot” schools, less supportive opinions towards the reform are found and illuminate the arguments behind these opinions.

klíčová slova: implementation; curriculum; reform; educational policy; education programmes; upper-secondary education

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení