ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 5 No 2 (2011), 139–164

Primary education teachers and their professional activities within a research examination

Bronislava Kasáčová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.105
zveřejněno: 21. 02. 2018

Abstract

Research on teachers offers quite a wide spectrum of topics but despite the quantity, the platform of systematic research into the teaching profession remains fragmented. The paper presents the outcomes of professiographic research. The primary objective of the research was to identify specific professional activities of primary education teachers within the real conditions of teaching practice, record and discover their structure, and to determine the ratio of particular activities in relation to full professional performance. Partial objectives included a professional activity profile of primary education teachers, the establishing of a time load of primary education teachers, and qualitative description and analysis of professional activities.

klíčová slova: pedeutological, psychological and sociological research on teachers, primary education teachers, professional performance of primary teachers, professional profile and time load, professional activities and structure

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení