ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 5 No 2 (2011), 165–167

F. A. J. Korthagen et al. Linking Practice and Theory: The Pedagogy of Realistic Teacher Education

Jan Slavík, Petr Najvar

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.106
zveřejněno: 21. 02. 2018

Abstract

FRED A. J. KORTHAGEN, JOS KESSELS, BOB KOSTER, BRAM LAGERWERF, & THEO WUBBELS: Linking Practice and Theory: The Pedagogy of Realistic Teacher Education. London: Lawrence Erlbaum associates, Publishers, 2001. 312 pp.

Creative Commons License
F. A. J. Korthagen et al. Linking Practice and Theory: The Pedagogy of Realistic Teacher Education is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení