ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 3 No 1 (2009), 99–120

Sociální a kulturní determinanty a strategie edukace romských žáků

[Social and cultural determinants and strategies of Romany pupils education]

Jiří Němec

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.250
zveřejněno: 23. 02. 2018

Abstract

The research is based on the conclusions of a series of research probes that had been realised by the team of the social pedagogy department in the last years. The author – using the quality research principles and using mostly the method of focus groups and interviews – describes social and cultural determinants that influence the Romany people. The description of the partial determinants was created in the context of the theory of social and cultural reproduction and educational reproduction that is deal with by sociology. The study is finished by an outline of possible strategies for Romany pupils education.

klíčová slova: quality research; focus group; social and cultural determinants of the education; socially handicapped groups of pupils; strategies of Romany pupils education; interview

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení