ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 3 No 1 (2009), 79–97

Škola pro všechny – vyhledávání žáků v riziku poruch chování ve školním prostředí

[School for all – seeking out students in risk of behavioural disorder in school environment]

Věra Vojtová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.248
zveřejněno: 23. 02. 2018

Abstract

The article introduces the pedagogical tool used to identify the students in a risk of behavioural disorder; it is in the first period of verification. The article shows the research structure and the processes of checking validity and reliability of the scales that has been proved on the school population of 2069 students. Proposals for further research are involved as well. The first part of the article is focused on the consequences of students in risk of behavioural disorder education and the need for inclusive education. The second part of the article introduces the conceptual research model, terminology and some selected researches. In the last part of the article the conception of our research, its methodology and verification of the tool to identify risk students in the school environment is introduced.

klíčová slova: risk of behavioural disorder; exclusion; school for all; school life attitudes; quality of life concept; self assessment

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení