ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 3 No 1 (2009), 121–136

Centrum základního výzkumu školního vzdělávání (LC06046): Zpráva o řešení projektu v roce 2008

[Center for Basic Research on Schooling (LC06046): Report on the research progress in 2008]

Eliška Walterová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.253
zveřejněno: 23. 02. 2018

Abstract

Report

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení