ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 3 No 1 (2009), 63–78

Internetové prezentace základních škol jako jeden z indikátorů jejich vnitřního sociálního prostředí

[Primary school websites as an indicator of school social environment]

Jan Mareš, Josef Lukas

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.245
zveřejněno: 23. 02. 2018

Abstract

The study presents the results of two analyses of 104 primary school web presentations in 2005 and of 149 school web presentations in 2008. Schools (N=205) were randomly selected from a complete list of primary schools and analyzed existing web presentations and their changes between 2005 and 2008. The analysis used 20 criteria focused on web structure, design, and most saliently on communication goals. The findings are framed by the conceptualization of a school web presentation as one of indicators of school climate.

klíčová slova: primary school; internet; school website; school website analysis; communication; school climate

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení