ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 3 No 1 (2009), 21–34

Ideologie přirozenosti ve vzdělávání jako překážka překonávání sociálních nerovností

[Ideology of naturalness as a barrier of getting over social inequalities in education]

Lucie Jarkovská

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.239
zveřejněno: 23. 02. 2018

Abstract

The institution of school is often discussed as a place where social inequali- ties are reproduced. In general, in democratic countries it is believed that education serves as a mean of a growing social mobility. However, it was proved that education does not provide everybody with same chances. In this article I would like to show that school not only reproduces social inequalities that had already been described by others (Bernstein 1975, Bourdieu; Passeron 1977, Beck 2004, Shavit; Blossfeld 1993) but also that the way the education of children is organized can block (especially unprivileged) children in their social positions. The text will present particular outcomes of an ethnographic research. I will demonstrate the ways in which social inequalities are pre- sented to children as natural or deserved without a critical re.exion of social structures that produce them. This is the way the school not only reproduces the inequalities but also legitimizes them.

klíčová slova: inequalities; gender; age; naturalization

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení