ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 3 No 1 (2009), 35–44

Sociálně-ekonomické a kulturní zázemí žáků a rostoucí role žen ve společnosti jako dvě významné sociální determinanty školního vzdělávání v Německu

[Social-economical and cultural background of pupils and the growing role of women in the society as two important social determinants of school education in Germany]

Věra Ježková

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.243
zveřejněno: 23. 02. 2018

Abstract

Compared to other countries, the socio-economic and cultural background of pupils in Germany significantly affects the results they achieve at school. This is particularly clear in the case of pupils whose families either cannot or do not take sfficient interest in their education, especially children from immigrant families. Consequently, special educational facilities, such as all-day schools and educational houses, have been created to care for such children for longer periods of the working day than ordinary schools are able to. At the same time, these facilities enable the mothers of these children to find employment, thereby contributing to the emancipation of women in German society. Both these determinants of the German school system are described in this article, together with how they are reflected in the politics of education at both national and regional levels.

klíčová slova: socio-economic background of pupils; pre-school education; primary education; language education; bilingualism; immigrants; employment of mothers; all-day schools; educational houses

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení