ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 2 No 3 (2008), 156–158

M. Pol: Škola v proměnách

Eliška Walterová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.264
zveřejněno: 23. 02. 2018

Abstract

MILAN POL: Škola v proměnách. Brno : Masarykova univerzita 2007, 194 s. ISBN 978-80-210-4499-9.

Creative Commons License
M. Pol: Škola v proměnách is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení