ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 15 No 2 (2021), 71–96

Míra meziškolní mobility žáků základních škol v Česku

[Between-School Mobility Rate of Students in Compulsory Schools in Czechia]

Dominik Dvořák, Petr Meyer, Silvie R. Kučerová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2022.5
zveřejněno: 07. 07. 2022

Abstract

Student transfers between schools or inter-school mobility is an important topic, as it is often associated with other unfavourable conditions for schooling. Repeated transfers may predict an increased likelihood of school failure. On the other hand, school mobility can also serve the school choice. Despite that, data on mobility rate in Czech education have not been available yet. In this study, we use complete set of administrative data on transfers to another school in all Czech basic (comprehensive primary and lower secondary) schools in the consecutive three years (about 150 thousand events). To eliminate structurally enforced transitions, we focused on fully organized schools (grade span of 1–9). The number of departures per year represents on average 3.81% of the number of students. However, there are significant regional differences in the rate of mobility, and we find even greater difference at the level of individual schools. These findings complement the current discussion on inequalities in Czech education and deserve further detailed study.

Klíčová slova: inter-school mobility; compulsory school; administrative data; Czechia

reference (70)

1. Agentura pro sociální začleňování. (2020). Metodika pro posouzení míry a rozsahu sociálního vyloučení v území. https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/metodika-pro-posouzeni-miry-a-rozsahu-socialniho-vylouceni-v-uzemi/

2. Ashby, C. M. (2010). Many challenges arise in educating students who change schools frequently. U. S. Government Accountability Office. https://www.gao.gov/assets/gao-11-40.pdf

3. Backes, S., & Hadjar, A. (2017). Educational trajectories through secondary education in Luxembourg: How does permeability affect educational inequalities? Revue Suisse des Sciences de l'Education, 39(3), 437-460. CrossRef

4. Bereményi, B. Á., & Carrasco, S. (2018). Caught in the triangle of mobility: Social, residential and pupil mobility. British Journal of Sociology of Education, 39(1), 32-46. CrossRef

5. Blažek, R., & Příhodová, S. (2016). Mezinárodní šetření PISA 2015: Národní zpráva − přírodovědná gramotnost. ČŠI.

6. Blossfeld, P. N. (2018a). Changes in inequality of educational opportunity. The long-term development in Germany. Springer VS. CrossRef

7. Blossfeld, P. N. (2018b). Social background and between-track mobility in the general education system in West Germany and in East Germany after German unification. Zeitschrift für Soziologie, 47(4), 255-269. CrossRef

8. Brouček, S. (2018). Migrace a česká etnologie. Akademie věd České republiky. https://www.academia.cz/edice/kniha/migrace-a-ceska-etnologie

9. Calibuso, E., & Winsler, A. (2021). Who switches schools? Child-level predictors of school mobility in middle school students. Journal of Child and Family Studies, 30(1), 263-275. CrossRef

10. Cordes, S. A., Schwartz, A. E., Stiefel, L., & Zabel, J. (2016). Is neighbourhood destiny? Exploring the link between neighbourhood mobility and student outcomes. Urban Studies, 53(2), 400−417. CrossRef

11. Cortina, K. S. (2003). Der Schulartwechsel in der Sekundarstufe I: Pädagogische Maßnahme oder Indikator eines falschen Systems? Zeitschrift für Pädagogik, 49(1), 127-141. CrossRef

12. ČŠI. (2022). České školství v mapách. Prostorová analýza podmínek, průběhu a výsledků předškolního, základního a středního vzdělávání. https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace-a-ostatni-vystupy/Ceske-skolstvi-v-mapach

13. Dauter, L., & Fuller, B. (2016). Student movement in social context: The influence of time, peers, and place. American Educational Research Journal, 53(1), 33-70. CrossRef

14. Demie, F., Lewis, K., & Taplin, A. (2005). Pupil mobility in schools and implications for raising achievement. Educational Studies, 31(2), 131−147. CrossRef

15. Dixon, S. (2018). Student mobility across schools and its links to underachievement [New Zealand Treasury Working Paper No. 18/01]. New Zealand Government, The Treasury. http://hdl.handle.net/10419/205706

16. Dobson, J. (2008). Pupil mobility, choice and the secondary school market: Assumptions and realities. Educational Review, 60(3), 299−314. CrossRef

17. Dobson, J., & Stillwell, J. (2000). Changing home, changing school: Towards a research agenda on child migration. Area, 32(4), 395−401. CrossRef

18. Dvořák, D., Meyer, P., Kučerová, S. R., Vyhnálek, J., & Šmíd, O. (2020). Changing place, changing track: Inter-school mobility of Czech secondary students. Journal of Pedagogy, 11(1), 83-105. CrossRef

19. Dvořák, D., Vyhnálek, J., & Starý, K. (2016). Tranzice a transfer ve vzdělávací dráze: longitudinální studie rizikového žáka Studia paedagogica, 21(3), 9-39. CrossRef

20. Dvořák, D. & Vyhnálek, J. (2019). Meziškolní mobilita žáků středních škol v České republice. Pedagogika, 69(2), 131-146. CrossRef

21. Eduin. (2019). Audit vzdělávacího systému v ČR: Rizika a příležitosti (2018). https://www.eduin.cz/wp-content/uploads/2019/01/Audit_vzdelavaci_system_ANALYZA_2018.pdf

22. Estrellado, R. A., Freer, E. A., Motsipak, J., Rosenberg, J. M., & Velásquez, I. C. (2020). Data science in education using R. Routledge. CrossRef

23. Fiel, J. E., Haskins, A. R., & Turley, R. N. L. (2013). Reducing school mobility: A randomized trial of a relationship-building intervention. American Educational Research Journal, 50(6), 1188−1218. CrossRef

24. Gasper, J., DeLuca, S., & Estacion, A. (2012). Switching schools: Revisiting the relationship between school mobility and high school dropout. American Educational Research Journal, 49(3), 487-519. CrossRef

25. Gibbons, S., Silva, O., & Weinhardt, F. (2017). Neighbourhood turnover and teenage attainment. Journal of the European Economic Association, 15(4), 746-783. CrossRef

26. Gibbons, S., & Telhaj, S. (2011). Pupil mobility and school disruption. Journal of Public Economics, 95(9−10), 1156−1167. CrossRef

27. Greger, D., Simonová, J., & Straková, J. (2015). Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. PedF UK.

28. Hansen, M. (2012). Key issues in empirically identifying chronically low-performing and turnaround schools. Journal of Education for Students Placed at Risk, 17(1-2), 55-69. CrossRef

29. Hanushek, E. A., Kain, J. F., & Rivkin, S. G. (2004). Disruption versus Tiebout improvement: The costs and benefits of switching schools. Journal of Public Economics, 88(9), 1721-1746. CrossRef

30. Hasman, J., Kostelecká, Y., & Hána, D. (2016). The spatial concentration of immigrant pupils at primary and lower secondary schools in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 24(4), 27-40. CrossRef

31. Hattie, J. (2009). Visible learning. Routledge. CrossRef

32. Hejzlarová, E., Mouralová, M., & Konrádová, K. (2021). Nástup do veřejné mateřské školy v České republice: Sonda do adaptace rodiče. Orbis scholae, 15(1), 57-81. CrossRef

33. Hendl, J. (2021). Big data. Věda o datech - základy a aplikace. Grada.

34. Hlaďo, P., & Šlapalová, K. (2019). "Už to dál nešlo" - meziškolní mobilita ve středním odborném vzdělávání zpětným pohledem žáků. Pedagogika, 69(2), 147-164. CrossRef

35. Ivaniushina, V., & Williams, E. (2019). Tracking, school mobility, and educational inequality. Вопросы образования, 4, 47-70. CrossRef

36. Jacob, M., & Tieben, N. (2009). Social selectivity of track mobility in secondary schools. European Societies, 11(5), 747-773. CrossRef

37. Jørgensen, C. R., & Perry, T. (2021). Understanding school mobility and mobile pupils in England. British Educational Research Journal, 47(5), 1139-1157. CrossRef

38. Kašparová, I., & Souralová, A. (2014). "Od lokální k cikánské škole": Homogenizace školní třídy a měnící se role učitele. Orbis scholae, 8(1), 79-96. CrossRef

39. Kerbow, D. (1996). Patterns of urban student mobility and local school reform. Journal of Education for Students Placed at Risk, 1(2), 147-169. CrossRef

40. Kostelecká, Y., Kostelecký, T., Kohnová, J., Tomášová, M., Pokorná, K., Vojtíšková, K., & Šimon, M. (2013). Žáci-cizinci v základních školách: Fakta, analýzy, diagnostika. PedF UK.

41. Kučerová, S. R., Kučera, Z., & Novotná, K. (2018). Formation of a regional image through geography textbooks: The case of north-west Bohemia. Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, 72(3), 176-195. CrossRef

42. LeBoeuf, W. A., & Fantuzzo, J. W. (2018). Effects of intradistrict school mobility and high student turnover rates on early reading achievement. Applied Developmental Science, 22(1), 43-57. CrossRef

43. López, V., Torres-Vallejos, J., Ascorra, P., González, L., Ortiz, S., & Bilbao, M. (2021). Contributions of individual, family, and school characteristics to Chilean students' social well-being at school. Frontiers in Psychology, 12, 174. CrossRef

44. Machin, S., Telhaj, S., & Wilson, J. (2006). The mobility of English school children. Fiscal Studies, 27(3), 253-280. CrossRef

45. Median. (2016). Stav české rodiny, co ji chrání a ohrožuje. Závěrečná zpráva z výzkumu. https://www.nadacesirius.cz/soubory/zaverecne-zpravy/Zaverecna-zprava-z-vyzkumu-primarni-prevence-ohrozeni-rodiny.pdf

46. Mehana, M., & Reynolds, A. J. (2004). School mobility and achievement: A meta-analysis. Children and Youth Services Review, 26(1), 93−119. CrossRef

47. Meyers, C. V., Wronowski, M. L., & VanGronigen, B. A. (2021). Preparing for the worst: Identifying predictors of school decline as an improvement initiative. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 33(2), 255-290. CrossRef

48. Morris, T. (2017). Examining the influence of major life events as drivers of residential mobility and neighbourhood transitions. Demographic Research, 36(1), 1015-1038. CrossRef

49. Neuenschwander, M., & Hlaďo, P. (2019). Transitions in educational contexts. Studia paedagogica, 24(2), 5-9.

50. OECD. (2016). Research ethics and new forms of data for social and economic research. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 34. OECD Publishing.

51. PAQ Research. (2022). Zkušenosti rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Výzkum a analýza pro Spolu, z. s. http://spoluskola.cz/uploads/analyza.pdf

52. Prior, L., & Leckie, G. (2022). Student mobility: Extent, impacts and predictors of a range of movement types for secondary school students in England. British Educational Research Journal. Advance online publication. CrossRef

53. Poupeau, F., François, J.-Ch., & Elodie, C. (2007). Making the right move: How families are using transfers to adapt to socio‐spatial differentiation of schools in the greater Paris region. Journal of Education Policy, 22(1), 31-47. CrossRef

54. Předávání údajů ze školních matrik. (b. d.). https://www.msmt.cz/file/39760/

55. Rumberger, R. W. (2015). Student mobility: Causes, consequences, and solutions. National Education Policy Center. http://nepc.colorado.edu/publication/student-mobility

56. Rumberger, R. W., & Thomas, S. L. (2000). The distribution of dropout and turnover rates among urban and suburban high schools. Sociology of Education, 73(1), 39-67. CrossRef

57. Russakoffová, D. (2016). Výhra: Kdo (a co) ovládá americké školy? Host.

58. Sparks, S. (2016, 11. srpna). Student mobility: How it affects learning. Education Week. https://www.edweek.org/leadership/student-mobility-how-it-affects-learning/2016/08

59. Spillane, J. P., & Kenney, A. W. (2012). School administration in a changing education sector: The US experience. Journal of Educational Administration, 50(5), 541-561. CrossRef

60. Stamm, M. (2009). Mobile Kinder: Empirische Ergebnisse zum Zusammenhang von außerplanmäßigem Schulwechsel und Schulleistung. Diskurs Kindheits- und Jugendforschung, 4(3), 397−412.

61. Statistická ročenka školství - výkonové ukazatele (b.d.). https://statis.msmt.cz/rocenka/rocenka.asp

62. Strand, S., & Demie, F. (2006). Pupil mobility, attainment and progress in primary school. British Educational Research Journal, 32(4), 551-568. CrossRef

63. Štiková, Š. (2016). Meziškolní mobilita žáků velké městské základní školy [Diplomová práce]. PedF UK.

64. Treviño, E., Villalobos, C., Vielma, C., Hernández, C., & Valenzuela, J. P. (2016). Students' schooling paths and ability grouping in Chilean high schools: An analysis of students' academic heterogeneity within schools. Pensamiento Educativo, 53(2), 1-16. CrossRef

65. Vyhnálek, J. (2016). Meziškolní mobilita: Přehledová studie výzkumných témat. Orbis scholae, 10(1), 63-96. CrossRef

66. Vyhnálek, J., & Dvořák, D. (2019). Přestupy žáků na druhém stupni základní školy: Srovnání dvou případů. Studia paedagogica, 24(3), 7-45. CrossRef

67. Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění účinném od 1. 9. 2018. (2018). https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4723

68. Welsh, R. O. (2017). School hopscotch: A comprehensive review of K-12 student mobility in the United States. Review of Educational Research, 87(3), 475-511. CrossRef

69. Williamson, B., Bayne, S., & Shay, S. (2020). The datafication of teaching in higher education: Critical issues and perspectives. Teaching in Higher Education, 25(4), 351-365. CrossRef

70. Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). (2004). https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4494

Creative Commons License
Míra meziškolní mobility žáků základních škol v Česku is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení