ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 15 No 2 (2021), 97–124

Fenomén učitelské profese v mateřské škole ve vizuálních reprezentacích (studujících) učitelek

[The Phenomenon of the Teaching Profession in Kindergarten in the Visual Representations of (Studying) Teachers]

Jana Majerčíková, Ivo Jirásek

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2022.3
zveřejněno: 12. 05. 2022

Abstract

A deeper understanding of the kindergarten teacher’s profession allows for the use of visual methodology and symbol analysis of visual representations in pedagogical research. The study seeks to gain a deeper understanding of verbally difficult to convey meanings through quantification of thematic motifs of drawings by student kindergarten teachers (n = 76) and a detailed qualitative analysis of selected images of 5 of them, based on a team-based free association method and subsequent symbolic interpretation of the images. In the results of the quantitative analysis, the kindergarten teacher’s profession is based on the visualization of the relationships and interaction between adults (usually women) and children, most often in free play or learning, with the support of a set agenda and against the background of a positively attuned situation. However, the interpretation of the expressive symbolism of the 5 drawings also offers previously unnoticed contradictions that disrupt this schema. In them, other aspects of the profession emerge, such as overload, elements of unreasonable attachment, dependence or the sad transience of all their efforts and activities, resonating also the weakening of the profession’s importance at the expense of external pressures.

Klíčová slova: preschool teaching; profession; visualization; symbol

reference (76)

1. Barry, K. (2017). Diagramming: A creative methodology for tourist studies. Tourist Studies, 17(3), 328-346. CrossRef

2. Becker, U. (2002). Slovník symbolů (P. Patočka, překl.). Portál.

3. Bergquist, W. (2009). The new Johari Window: Exploring the unconscious processes of interpersonal relationships and the coaching engagement. International Journal of Coaching in Organizations, 7(3), 73-97.

4. Blecha, I. (1995). Jan Patočka a ohlas fenomenologie v české filosofii. Vydavatelství Univerzity Palackého.

5. <bez popisu> CrossRef

6. Bromme, R. (1992). Der Lehrer als Experte. Zur Psychologie des professionellen Wissens. Huber.

7. Burkovičová, R. (2012). Profesní činnosti učitelů mateřských škol a jejich výzkum. Ostravská univerzita.

8. Butler-Kisber, L., & Poldma, T. (2010). The power of visual approaches in qualitative inquiry: The use of collage making and concept mapping in experiential research. Journal of Research Practice, 6(2), 1-16.

9. Buzan, T. (2007). Mentální mapování. Portál.

10. Campbell-Barr, V. (2018). The silencing of the knowledge-base in early childhood education and care professionalism. International Journal of Early Years Education, 26(1), 75-89. CrossRef

11. Conquergood, D. (2002). Performance studies: Interventions and radical research. TDR: The Drama Review - A Journal of Performance Studies, 46(2), 145-156. CrossRef

12. Cooperová, J. C. (1999). Ilustrovaná encyklopedie tradičních symbolů (A. Plzák, překl.). Mladá fronta.

13. D'Antoni, A. V., Zipp, G. P., & Olson, V. G. (2009). Interrater reliability of the mind map assessment rubric in a cohort of medical students. BMC Medical Education, 19(9), 1-18. CrossRef

14. Davies, M. (2011). Concept mapping, mind mapping and argument mapping: What are the differences and do they matter? Higher Education, 62(3), 279-301. CrossRef

15. Dilthey, W. (1980). Život a dejinné vedomie. Pravda.

16. Eco, U. (2005). Meze interpretace (L. Nagy, překl.). Karolinum.

17. Eliade, M. (2004). Obrazy a symboly: Esej o magicko-náboženských symbolech (B. Antonová, překl.). Computer Press.

18. Farquhar, S., & White E. J. (2014). Philosophy and pedagogy of early childhood. Educational Philosophy and Theory, 46(8), 821-832. CrossRef

19. Gadamer, H.-G. (2003). Aktualita krásného: Umění jako hra, symbol a slavnost (D. Filip, překl.). Triáda.

20. Gadamer, H.-G. (2010). Pravda a metoda I: Nárys filosofické hermeneutiky (D. Mik, překl.). Triáda.

21. Goodman, N. (1992). Contraverting a contradiction: A note on metaphor and simile, reply to Tomas Kulka. Poetics Today, 13(4), 807-808. CrossRef

22. Goodman, N. (2007). Jazyky umění: Nástin teorie symbolů (T. Kulka, překl.). Academia.

23. Gripsrud, B. H., Ramvi, E., & Mellon, K. (2018). Depth-hermeneutics: A psychosocial approach to facilitate teachers' reflective practice? Reflective Practice, 19(5), 638-652. CrossRef

24. Hall, J. (1991). Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění (A. Plzák, překl.). Mladá fronta.

25. Hendl, J. (2008). Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace. Portál.

26. Husserl, E. (1968). Karteziánské meditace. Svoboda.

27. Husserl, E. (1970). Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí (V. Špalek & W. Hansel, překl.). Státní pedagogické nakladatelství.

28. Cherney, I. D., Seiwert, C. S., Dickey, T. M., & Flichtbeil, J. D. (2006). Children's drawings: A mirror to their minds. Educational Psychology, 26(1), 127-142. CrossRef

29. Janta, B., Janna van, B., & Stewart, K. (2016). Quality and impact of centre-based early childhood education and care (1st ed.). RAND Corporation. CrossRef

30. Jirásek, I. (2015). Využití mentálních map v pedagogickém výzkumu: Metodologické souvislosti. Pedagogika, 65(1), 57-74.

31. Jirásek, I., & Hanuš, M. (2022). "General frost": A nature-based solution and adventure tourism: A case study of snowshoeing in Siberia. Journal of Hospitality & Tourism Research, 46(3), 490-517. CrossRef

32. Jirásek, I., Janošíková, T., Sochor, F., & Češka, D. (2021). Some specifics of Czech recreation and leisure studies' students: Personality types based on MBTI. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 29(3), 100315. CrossRef

33. Jirásek, I., Plevová, I., Jirásková, M., & Dvořáčková, A. (2016). Experiential and outdoor education: The participant experience shared through mind maps. Studies in Continuing Education, 38(3), 334-354. CrossRef

34. Jones, D. E., Greenberg, M., & Crowley, M. (2015). Early social-emotional functioning and public health: The relationship between kindergarten social competence and future wellness. American Journal of Public Health, 105(11), 2283-2290. CrossRef

35. Jung, C. G. (1993). Analytická psychologie: její teorie a praxe - tavistocké přednášky (K. Lukášová-Černá & K. Plocek, překl.). Academia.

36. Jung, C. G. (1997). Archetypy a nevědomí (E. Bosáková, K. Černá, & J. Černý, překl. Vol. II). Nakladatelství Tomáše Janečka.

37. Jung, C. G. (1998). Mandaly: Obrazy z nevědomí. Nakladatelství Tomáše Janečka.

38. Jung, C. G. (2004). Symbol a libido (Symboly proměny I) (E. Richtrová & P. Patočka, překl. Vol. VII). Nakladatelství Tomáše Janečka.

39. Jung, C. G. (2020). Psychologické typy (K. Plocek & P. Babka, překl.). Portál.

40. Kastová, V. (2000). Dynamika symbolů: Základy jungovské psychoterapie. Portál.

41. Kaščák, O. (2020). Vývoj globálneho diskurzu vzdelávacej politiky a nové sociálne funkcie predškolského vzdelávania. Orbis scholae, 14(3), 9-31. CrossRef

42. Kelly, P. P. (1995). Teaching as a profession? In E. Minaříková & T. Janík (2012). Profesní vidění učitelů: Od hledání pojmu k možnostem jeho uchopení. Pedagogická orientace, 22(2),181-204. CrossRef

43. Kratochvíl, Z., & Bouzek, J. (1994). Od mýtu k logu. Herrmann.

44. Literat, I. (2013). "A pencil for your thoughts": Participatory drawing as a visual research method with children and youth. International Journal of Qualitative Methods, 12(1), 84-98. CrossRef

45. Lurker, M. (1999). Slovník biblických obrazů a symbolů (R. Dostálová, J. A. Dus, H. Friedrichová, J. Hoblík, R. Hošek, & J. Slabý, překl.). Vyšehrad.

46. Lurker, M. (2005). Slovník symbolů (A. Bakešová, I. Šnebergová, O. Vochoč, & P. Dvořáček, překl.). Euromedia Group - Knižní klub.

47. Majerčíková, J., & Urbaniecová, K. (2020). Prestiž učitelství v mateřské škole optikou subjektivní percepce učitelek. Studia Paedagogica, 25(1), 51-77. CrossRef

48. Mareš, J. (2011). Učení a subjektivní mapy pojmů. Pedagogika, 61(3), 215−247.

49. Melhuish, E., Ereky-Stevens, K., Petroglannis, K., Ariescu, A., Penderi, E., Rentzou, K., Tawell, A., Slot, P., Broekhuizen, M., & Leseman, P. (2015). CARE - curriculum quality analysis and impact review of European early childhood education and care (ECEC). A review of research on the effects of early childhood education and care (ECEC) upon child development. ECEC-CARE. https://www.researchgate.net/publication/291970194

50. Minaříková, E., & Janík, T. (2012). Profesní vidění učitelů: Od hledání pojmu k možnostem jeho uchopení. Pedagogická orientace, 22(2),181-204. CrossRef

51. Mitchell, C., De Lange, N., & Moletsane, R. (2017). Participatory visual methodologies: Social change, community and policy. SAGE Publications. CrossRef

52. MŠMT ČR (2022). Genderová problematika zaměstnanců ve školství. http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/genderova-problematika-zamestnancu-ve-skolstvi

53. Müller, M. G. (2008). Visual competence: A new paradigm for studying visuals in the social sciences? Visual Studies, 23(2), 101-112. CrossRef

54. Oberhuemer, P. (2008). Who is an early years professional? Reflections on policy diversity in Europe. In L. Miller & C. Cable (Eds.), Professionalism in the early years (s. 131-141). Hodder.

55. OECD (2019). Providing quality early childhood education and care: Results from the Starting Strong Survey 2018. TALIS, OECD Publishing. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/301005d1-en/1/1/1/index.html?itemId=/content/publication/301005d1-en&_csp_=d5ed60fb5c4d257bbb6358fc7741a521&itemIGO=oecd&itemContentType=book#foreword-d1e17

56. Patočka, J. (1993). Úvod do fenomenologické filosofie. Oikúmené.

57. Pianta, R. C., Barnett, W. S., Burchinal, M., & Thornburg, K. R. (2009). The effects of preschool education: What we know, how public policy is or is not aligned with the evidence base, and what we need to know. Psychological Science in the Public Interest, Supplement, 10(2), 49−88. CrossRef

58. Press, F., Harrison, L., Wong, S., Gibson, M., Cumming, T., & Ryan, S. (2020). The hidden complexity of early childhood educators' work: The exemplary early childhood educators at work study. Contemporary Issues in Early Childhood, 21(2), 172-175. CrossRef

59. Prochaska, J. O., Štěpo, J., & Norcross, J. C. (1999). Psychoterapeutické systémy: Průřez teoriemi. Grada Publishing.

60. Průcha, J., Burkovičová, R., Dopita, M., Paloncyová, J., & Syslová, Z. (2016). Předškolní dítě a svět vzdělávání: Přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků. Wolters Kluwer.

61. Rafailov, B. (2010). C. G. Jung v zrcadle filosofie: Hermeneutická interpretace filosofických aspektů Jungova díla. Emitos.

62. Řiháček, T., Čermák, I., & Hytych, R., et al. (2013). Kvalitativní analýza textů: Čtyři přístupy. Masarykova univerzita.

63. Sheridan, S. M., Edwards, C. P., Marvin, Ch. A., & Knoche, L. L. (2009). Professional development in early childhood programs: Process issues and research needs. Early Education and Development, 20(3), 377-401. CrossRef

64. Simonová, J., Potužníková, E., & Straková, J. (2017). Poslání a aktuální problémy předškolního vzdělávání - postoje a názory ředitelek mateřských škol. Orbis scholae, 11(1), 71-91. CrossRef

65. Smith, J. A., Flowers, P., & Larkin, M. (2009). Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research. Sage.

66. Slavík, J. (2020). Přínosnost umění pro společné vzdělávání: Důvody, podmínky, okolnosti. In L. Kružíková (Ed.), Oborová didaktika uměleckých disciplín v inkluzivním vzdělávání (s. 11-53). Univerzita Palackého.

67. Slavík, J., Chrz, V., & Štech, S., et al. (2013). Tvorba jako způsob poznávání. Karolinum.

68. Slot, P. (2017). Literature review on early childhood education and CARE quality: Relations between structural characteristics at different levels and process quality. OECD.

69. Staudková, H. (2016). Uplatnění fenomenografického přístupu na příkladu výzkumu využívání digitálních technologií ve vzdělávání. Pedagogická orientace, 26(3), 442-456. CrossRef

70. Sternberg, R. J., & Horvath, J. A. (1995). A prototype view of expert teaching. Educational Researcher, 24(6), 9-17. CrossRef

71. Stephen, C. (2012). Looking for theory in preschool education. Studies in Philosophy and Education, 31(3), 227-238. CrossRef

72. Sylva, K., Melhuist, E., Sammons, P., Siraj, I., Taggart, B., Smess, R., Toth, K., & Hollingworth, K. (2014). Students' educational and developmental outcomes at age 16: Effective pre-school, primary and secondary education (EPPSE 3-16) project. Institute of Education and Department for Education. https://www.researchgate.net/publication/266373223

73. Syslová, Z. (2013). Profesní kompetence učitele mateřské školy. Grada.

74. Tomková, A., Spilková, V., Píšová, M., Mazáčová, N., Krčmářová, T., Kostková, K., & Kargerová, J. (2012). Rámec profesních kvalit učitele. NÚV.

75. Vybíral, Z., & Roubal, J. (2010). Současná psychoterapie. Portál.

76. Wiegerová, A., & Gavora, P. (2014). Proč se chci stát učitelkou v mateřské škole? Pohled kvalitativního výzkumu. Pedagogická orientace, 24(4), 510-534. CrossRef

Creative Commons License
Fenomén učitelské profese v mateřské škole ve vizuálních reprezentacích (studujících) učitelek is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení