ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 15 No 2 (2021), 5–8

Editorial

Dominik Dvořák

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2022.6
zveřejněno: 11. 07. 2022

Abstract

Editorial

reference (2)

1. Snyder, T. (2019). Cesta k nesvobodě: Rusko, Evropa, Amerika. Paseka/Prostor.

2. Vorlíček, R. (2019). Jak se daří inkluzi u nás a na Slovensku: Pohled do konkrétních základních škol. Pavel Mervart.

Creative Commons License
Editorial is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení