ORBIS SCHOLAE

ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 15 No 1 (2021)

Editorial
Dominik Dvořák

K teorii aktivního vzdělávacího obsahu v transdidaktickém pojetí
Jan Slavík, Tomáš Janík, Jiří Kohout, Tereza Češková, Pavel Mentlík, Petr Najvar

Střední článek ve vzdělávání: vymezení pojmu, přístupy a implikace pro vzdělávací politiku
Arnošt Veselý

Nástup do veřejné mateřské školy v České republice: sonda do adaptace rodiče
Eva Hejzlarová, Magdalena Mouralová, Kateřina Konrádová

Koncentrace kortizolu ve slinách v průběhu zátěžových situací u úzkostných a neúzkostných adolescentů
Kateřina Kubíková, Isabella Pavelková, Aneta Boháčová

Odešel Jan Průcha
Eliška Walterová

Fasora, L., Hanuš, J. Mýty a tradice středoevropské univerzitní kultury
Petr Knecht

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení