ORBIS SCHOLAE

ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 13 No 1 (2019), 127–129

Hooley, T., Sultana, R. G., Thomsen, R. (eds.): Career Guidance for Social Justice: Contesting Neoliberalism

Helena Košťálová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2019.16
zveřejněno: 24. 09. 2019

Abstract

Book review: Hooley, T., Sultana, R. G., & Thomsen, R. (eds.): Career Guidance for Social Justice: Contesting Neoliberalism. New York: Routledge, 2018, 271 s.

Creative Commons License
Hooley, T., Sultana, R. G., Thomsen, R. (eds.): Career Guidance for Social Justice: Contesting Neoliberalism is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení