ORBIS SCHOLAE

ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 13 No 1 (2019), 131–132

Odešel profesor Josef Maňák

[Prof. Josef Maňák passed away]

Eliška Walterová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2019.15
zveřejněno: 17. 09. 2019

Abstract

Obituary

Creative Commons License
Odešel profesor Josef Maňák is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení