ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 13 No 1 (2019), 107–126

Povolání chirurg: pohled pod povrch profese očima chirurgů

[The Surgeon’s Occupation: Surgeons Look Beneath the Surface of Their Profession]

Vlastimil Švec, Teodor Horváth, Petr Moravčík, Markéta Španková, Zdeněk Kala

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2019.20
zveřejněno: 15. 11. 2019

Abstract

This study is a probe into the surgical profession from the surgeons’ perspective. It presents a qualitative research design drawing from the naturalist tradition based on semi-structured interviews with surgeons. It answers four research questions: 1) Which prerequisites for the surgical profession do surgeons consider important? 2) How do young surgeons learn surgery? 3) Which sources of their professional growth do surgeons note? 4) How can the process of professional growth of a surgeon be characterized? The research questions were a starting point for the analysis of surgeons’ answers. Four sets of surgeons’ answers were obtained so that their content could be analyzed. Gradually, four smaller sets including answers with similar meaning were obtained. These sets were marked with categories forming the core of interpretations. Research results were organized in accordance with the research questions. One of the most interesting as well as important research results is the design of ten-grade model of surgeons’ professional growth including the following ten grades: 1) craft, 2) rules, 3) growth, 4) variation, 5) creativity, 6) mastery, 7) coordination, 8) collaboration, 9) service, 10) fulfilment. The study can be regarded as an example of interdisciplinary collaboration between a teacher and surgeons.

klíčová slova: surgical profession; qualitative research; semi-structured interview; prerequisites for the surgical profession; learning of a young surgeon; surgeons’ professional growth; interdisciplinary collaboration

reference (14)

1. Balaš, V., & Vlček, J. (1988). Akademik Arnold Jirásek - český chirurg. Praha: Avicenum.

2. Barber, P., & Brownell, P. (2011). Kvalitativní výzkum. In P. Brownell a kol., Gestaltterapie: teorie, výzkum a praxe (s. 54-87). Praha: Triton.

3. Géringová, J. (2011). Pomáhající profese - tvořivé zacházejí s odvrácenou stranou. Praha: Triton.

4. Hájek, M. (2011). Chirurgovy úspěchy a zklamání. Praha: Galén.

5. Harris, D. J., Vine, S. J., Wilson, M. R., McGrath, J. S., LeBel, M.-E., & Buckingham, G. (2018). Action observation for sensorimotor learning in surgery. British Journal of Surgery, 105(13), 1713-1720. CrossRef

6. Hoch, J. (Ed.). (2007). Niederlovské reminiscence. Praha: Akropolis.

7. Horváth, T., Švec, V., Moravčík, P., Španková, M., & Kala, Z. (2017). Půvab chirurgie (Rukopis). Brno: LF a PdF MU.

8. Koutná Kostínková, J., & Čermák, I. (2013). Interpretativní fenomenologická analýza. In I. Čermák, T. Řiháček, R. Hytych a kol., Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy (s. 9-43). Brno: MU.

9. Křížová, E. (2006). Proměny lékařské profese z pohledu sociologie. Praha: SLON.

10. Marsh, H. (2017). Neublížíš: Fascinující příběhy lékaře, který operuje lidské mozky. Brno: BizBooks.

11. Nahodil, V. (2017). Vzpomínky chirurga. Praha: Karolinum.

12. Nolin, J. (2008). In search of a new theory of professions. In Science for the professions (s. 9-49). University of Borås. Report No. 4.

13. Pafko, P. (2004). Medicínmani a ti druzí. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

14. Procházka, J. (1989). Ze vzpomínek chirurga. Praha: Práce.

Creative Commons License
Povolání chirurg: pohled pod povrch profese očima chirurgů is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení