IBERO-AMERICANA PRAGENSIA
IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

Časopis Ibero-Americana Pragensia je odborný recenzovaný časopis, původně ročenka, jež od roku 2017 vychází dvakrát ročně. Časopis je zaměřený na dějiny a kulturu Latinské Ameriky, stejně jako na vztahy mezi západním světem a Latinskou Amerikou. Publikuje odborné studie, články, prameny a zprávy o konferencích či recenze jak knižní, tak kulturních událostí. Všechny publikované texty jsou autorské. Odborné články a krátké studie podléhají recenznímu řízení. Důraz je kladen na primární výzkum. Časopis publikuje texty různorodého metodologického i tematického zaměření (historie, literární věda, lingvistika, etnologie, politologie, dějiny umění, translatologie, atd.), stejně jako prameny vztahující se k iberoamerikanistické problematice. Je určen primárně odborné veřejnosti. Texty jsou publikovány ve španělštině, angličtině a portugalštině. Cílem časopisu je prohlubovat povědomí o iberoamerikanistice jako oboru, profilovat jej a sloužit jako oborová komunikační platforma pro polemiky a diskuze, zároveň zvyšovat povědomost o dění v Latinské Americe a mezinárodních vztazích s tímto regionem a přispívat tak k hlubšímu porozumění této oblasti, její historii a kultuře.

Ročenka Ibero-Americana Pragensia byla založena v roce 1967 jako první španělsky vycházející periodikum ve střední a východní Evropě. Ročenka získala postupně značnou prestiž a od počátku 90. let 20. století je pravidelně zmiňována jedním z nejuznávanějších bibliografických časopisů Revista Interamericana de Bibliografía, jejž vydává Organizace amerických států. Od roku 2008 je ročenka registrována Ministerstvem kultury České republiky jako odborný titul. Ročenka vycházela jako recenzovaný titul. V roce 2017 začal časopis vycházet dvakrát ročně a odborné studie prochází oboustranně anonymním recenzním řízením. Ředitelem časopisu je prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., šéfredaktorkou PhDr. Simona Binková, CSc., a výkonnou redaktorkou je Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D. Časopis vede výkonný redaktor spolu s redakční radou složenou s tuzemských odborníků z předních českých univerzit, jež slouží jako širší poradní orgán. Na odbornou úroveň časopisu dohlíží dále odborná rada, již tvoří odborníci z předních zahraničních univerzit.

Odborné články jsou publikovány po absolvování recenzního řízení a přijetí redakční radou. Odbornými recenzenty jsou odborníci z tuzemských i zahraničních univerzit. Časopis je otevřen spolupráci a vítá jak odborné články či krátké studie, tak zprávy z konferencí i projektů a recenze. Texty posílejte na email: monika.brenisinova@ff.cuni.cz.

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA, Vol 48 No 2 (2020), 77–104

OEA y la democracia en Américas Latina: a treinta años de la Convención de Santiago y a veinte años de la Carta Democrática Interamericana

[OAS and democracy in Latin America: thirty years after the Santiago Convention and twenty years after the Inter-American Democratic Charter]

Rafael Gustavo Miranda Delgado, Marysergia Peña

DOI: https://doi.org/10.14712/24647063.2022.5
zveřejněno: 02. 08. 2022

Abstract

The Organization of American States (hereinafter OAS) is the only setting for dialogue and political meetings of all the countries of the Hemisphere, and in recent years democracy has become a priority objective and value. Therefore, the aim of this article is to analyze the role that the OAS has had and may have in Latin American democracies, through its political commitments and its normative body. It is stated that the capacity of the OAS to promote and defend democracy depends on the existence, or not, of an ideological consensus in the political systems of the region on the priority that this universal value has, and that only with a vocation of greater supranationality will it be able to promote and defend to democracy.

klíčová slova: Organization of American States; Santiago Convention; Inter-American Democratic Charter; Democracy; Latin America

reference (60)

1. ABENTE-BRUN, Diego, "Paraguay: The unraveling of One-Party Rule", Journal of Democracy 40/1, 2009, pp. 145-156.

2. APPEL, Maureen, "Canadá y América Latina: ¿amigos por siempre?", Foreign Affairs Latinoamérica 1/3, 2001, pp. 126-140.

3. BERJANO, Carola, "Globalización con "características chinas", El creciente rol de China en América Latina y el Caribe y sus principales desafíos", Pensamiento Propio 49-50, 2019, pp. 31-51.

4. BÉRTOLA, Louis - OCAMPO, José, Desarrollo, vaivenes y desigualdad. Una historia económica de América Latina desde la independencia, Madrid: Secretaría general iberoamericana, 2015.

5. BONIFACE, Dexter, "Is There a Democratic Norm in the Americas? An Analysis of the Organization of American States", Global Governance 8/3, 2002, pp. 365-381. CrossRef

6. CHEN, Yuanting - LI, Han, "La nueva Etapa del "Desarrollo Constructivo" de las relaciones sino-latinoamericanas", Relaciones Internacionales 53, 2017, pp. 149-163. CrossRef

7. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "Capítulo IV. B Venezuela", Informes anuales, Washington D.C.: Organización de Estados Americanos, 2019

8. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela. Informe de país, Washington D.C.: Organización de Estados Americanos, 2017

9. COOPER, Andrew - LEGLER, Thomas, Intervention Without Intervening? The OAS Defense and Promotion of Democracy in the Americas, New York: Palgrave macmillan, 2006.

10. COOPER, Andrew - LEGLER, Thomas, "The OAS Democratic Solidarity Paradigm: Questions of Collective and National Leadership", Latin American Politics and Society, 43/1, 2001, pp. 103-126. CrossRef

11. CRANDALL, Russell, "El hemisferio después de la hegemonía estadounidense. Poder y política en una Latinoamérica autónoma", Foreign Affairs Latinoamérica 11/3, 2011. 136-146.

12. DE LA TORRE, Carlos, "Populismo radical y democracia en los Andes", Journal of Democracy en Español 1, 2009, pp. 24-37.

13. DOMÍNGUEZ, Jorge, "The Changes in the International System since 2000", in: Jorge Domínguez - Rafael Fernández (eds.), Contemporary U.S.-Latin American Relations. Cooperation or Conflict in the 21st Century?, New York: Routledge, 2016, pp. 1-28. CrossRef

14. DOMÍNGUEZ, Jorge - COVARRUBIAS, Ana, "Introduction: Latin América in World Politics", in: Jorge Domínguez - Ana Covarrubias (eds.), Routledge handbook of Latin América in the world, New York: Routledge, 2015, pp. 1-20. CrossRef

15. ETZIONI, Amitai, "Sovereignty as Responsibility", Orbis 50/1, 2019, pp. 71-85. CrossRef

16. GALVÁN, José, "La promoción de la democracia en el hemisferio: consensos y límites de la acción de la OEA", Revista Mexicana de Política Exterior 54, 2019, pp. 92-101.

17. GARZÓN, María, "Un voto en contra de la guerra: el triunfo de Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua", Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM 11, 2011, pp. 101-125.

18. HALPERIN, Tulio, Historia contemporánea de América latina, Madrid,: Alianza Editorial, 2005.

19. HAWKINS, Darren, "Protecting Democracy in Europe and the Americas", International Organization 62/3, 2008, pp. 373-403. CrossRef

20. HEINE, Jorge - WEIFFEN, Brigitte, 21st Century Democracy Promotion in the Americas, New York: Routledge, 2015. CrossRef

21. JACKSON, Robert, Quasi-States: Sovereignty, International Relations and the Third World, Cambridge. Cambridge University Press, 1990. CrossRef

22. KANT, Immanuel, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Madrid: Magisterio Español, 1997.

23. LEGLER, Thomas, "Beyond Reach? The Organization of American States and Effective Multilateralism", in: Jorge Domínguez - Ana Covarrubias (eds.), Routledge handbook of Latin América in the world, New York: Routledge, 2015, pp. 311-327.

24. LOWENTHAL, Abraham, "Estados Unidos y América Latina a inicios del siglo XXI." En: Foreign Affairs Latinoamérica 7/1, 2007, pp. 156-174.

25. MAINWARING, Scott - PÉREZ-LIÑÁN, Aníbal, "La de¬mocracia a la deriva en América Latina", POSTData 20/2, 2016, pp. 267-294.

26. MCCOY, Jennifer, "Challenges for the Collective Defense of Democracy on the Tenth Anniversary of the Inter-American Democratic Charter", Latin American Policy 3/1, 2012, pp. 33-57. CrossRef

27. MEYER, Lorenzo - REYNA, José, "México, el sistema y sus partidos: entre el autoritarismo y la democracia", in: Lorenzo Meyer y José Reyna (coords.), Los sistemas políticos en América Latina, Ciudad de México: Editorial Siglo XXI, 1989, pp. 305-328.

28. MIRANDA, Rafael, "Latin América looking for its autonomy: the role of extra hemispheric relations", Humania del Sur 29/15, 2020b, pp. 175-198.

29. MIRANDA, Rafael, "Del populismo al autoritarismo legalizado. Análisis histórico comparado entre Venezuela y Nicaragua", Nóesis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades 29/57, 2020c, pp. 23-38. CrossRef

30. MIRANDA, Rafael, "Del momento populista al autoritarismo plebiscitario. Estado y democracia en Bolivia y Ecuador", Espacios Publicos 22/54, 2019c., pp. 67-80.

31. MIRANDA, Rafael, "¿Qué ha sido de las democracias de la segunda ola? Estudio histórico comparado entre Costa Rica, Colombia y Venezuela", Ciencia Política 12/24, 2017, pp. 281-304. CrossRef

32. NYE, Joseph, The Future of Power, Nueva York: Public Affairs, 2011.

33. O'DONNELL, Guilermo, El Estado Burocrático Autoritario, Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 1982.

34. PELLICER, Olga, "La OEA a los 50 años; ¿hacia su fortalecimiento?", Revista Mexicana de Política Exterior 54, 2019, pp. 19-36.

35. PENFOLD, Michael - CORRALES, Javier - HERNÁNDEZ, Gonzalo, "Los Invencibles: La reelección presidencial y los cambios constitucionales en América Latina", Revista de ciencia política 34/3, 2014, pp. 537-559. CrossRef

36. RAMOS, Alfredo, "De la democracia electoral a la democracia plebiscitaria. Elecciones y referendos en la Venezuela de Chávez", Revista venezolana de ciencia política 29, 2006, pp. 7-37.

37. REMIRO BROTÓNS, Antonio - RIQUELME, Rosa - ORIHUELA, Esperanza - DÍEZ, Javier - PÉREZ-PRAT, Luis, Derecho Internacional. Curso general, Valencia: Tirant lo blanch, 2010

38. Secretaría General de la OEA, The New Vision of the OAS, Washington: OEA, 1995

39. SHAW, Carolyn, Cooperation, conflict, and consensus in the Organization of American States, New York: Palgrave Macmillan, 2004 CrossRef

40. TANAKA, Martin, "Del voluntarismo exacerbado al realismo sin ilusiones. El giro del APRA y de Alan García", Nueva sociedad 217, 2008, pp. 172-184.

41. TANAKA, Martin, "Peru 1980-2000: Chronicle of a Death Foretold? Determinism, Political Decisions, and Open Outcomes", in: Frances Hagopian - Scott Mainwaring (eds.), The Third Wave of Democratization in Latin America, Cambridge: Cambridge University Press, 2005, pp. 261-288. CrossRef

42. THORP, Rosemary, Progreso, pobreza y exclusión: una historia económica de América Latina en el siglo XX, Washington: Banco Interamericano de Desarrollo, 1998.

43. TORRES-RIVAS, Edelberto: Centroamérica: entre revoluciones y democracia, Buenos Aires: Siglo XXI Editores/CLACSO, 2015.

44. TORRES-RIVAS, Edelberto, "Las democracias malas de Centroamérica", Revista Nueva Sociedad 226, 2010, pp. 52-66.

45. TORRES, Edelberto, History and Society in Central América, Texas: Texas University Press, 1993

46. WALLERSTEIN, Immanuel, "La trayectoria del poder estadounidense", New Left Review 40, 2006, pp. 1-16.

47. Organización de Estados Americanos, Carta de la Organizacipon de los Estados Americanos [online], Bogotá 1948, [consultado 26 junio de 2020,]. Disponible en: https://www.uv.mx/uge/files/2014/05/Carta-de-la-Organizacion-de-los-Estados-Americanos.pdf.

48. Organización de Estados Americanos, Declaración de Santiago de Chile 1959 [online], Santiago-Chile 1959, [consultado 27 Junio de 2020]. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/Acta-final-Quinta-reunion-Chile-1959.pdf.

49. Organización de Estados Americanos. Protocolo de reformas a la carta de la Organizacion de los Estados Americanos "Protocolo de Buenos Aires" [online], Buenos Aires [Consulta: 2020, Junio 27]. 1967Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-31_Protocolo_de_Buenos_Aires.htm.

50. Organización de Estados Americanos, Protocolo de reformas a la carta de la Organizacion de los Estados Americanos (a-50) "protocolo de cartagena de indias" [online], Cartagena 1985, [consultado el 30 de junio de 2020]. Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-50_Protocolo_de_Cartagena_de_Indias.htm.

51. Organización de Estados Americanos, Resolución 991. "Derechos Humanos y Democracia - Observación Electoral" [online], Washington D.C. 1989, [consultado el 30 de junio de 2020]. Disponible en: http://www.oas.org/es/sla/docs/ag03803S01.pdf.

52. Organización de Estados Americanos, Compromiso de Santiago con la Democracia y la renovación del sistema interamericano [online], Santiago de Chile 1991ª, [consultado el 30 de junio de 2020]. Disponible en: http://www.oas.org/xxxiiiga/spanish/docs/agdoc4224_03rev3.pdf.

53. Organización de Estados Americanos, Resolución 1080. "Democracia representativa" [online], Washington D.C. 1991b, [consultado el 30 de junio de 2020]. Disponible en: https://www.oas.org/juridico/spanish/res-1080.htm.

54. Organización de Estados Americanos, Protocolo de reformas a la carta de la Organizacion de los Estados Americanos "Protocolo de Washigton" [online], Washington D.C. 1992ª, [consultado el 3 de julio de 2020]. Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-56_Protocolo_de_Washington.htm.

55. Organización de Estados Americanos, Declaración de Nassau [online], Nassau-Bahamas 1992b, [consultado el 3 de julio de 2020]. Disponible en: https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n35/oea.pdf.

56. Organización de Estados Americanos, Protocolo de reformas a la carta de la Organizacion de los Estados Americanos "Protocolo de Managua" [online], Managua-Nicaragua 1993, [consultado el 5 de julio de 2020]. Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-58_Protocolo_de_Managua.htm [Consulta: 2020, Julio 5].

57. Organización de Estados Americanos, Declaración de Quebec [online], Quebec-Canadá. [Consultado el 5 de julio de 2020]. Disponible en: http://oas.org/dil/esp/Declaracion_de_Quebec.pdf.

58. Organización de Estados Americanos, Carta Democrática Interamericana [online], Lima 2001, [consultado el 5 de julio de 2020]. Disponible en: http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm.

59. Organización de Estados Americanos, La Organización de los Estados Americanos: Paz, Democracia y Resolución de Conflictos [online], Washington D.C. 2011, [consultado el 3 de julio de 2020]. https://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp.

60. Organización de Estados Americanos, Centro de noticias de la OEA [online]. [consultado el 9 de julio de 2020]. Disponible en: https://www.oas.org/es/centro_noticias/ [Consulta: 2020, Julio 9].

Creative Commons License
OEA y la democracia en Américas Latina: a treinta años de la Convención de Santiago y a veinte años de la Carta Democrática Interamericana is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 160 Kč
ISSN: 0536-2520
E-ISSN: 2464-7063

Ke stažení