IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

Časopis Ibero-Americana Pragensia je odborný recenzovaný časopis, původně ročenka, jež od roku 2017 vychází dvakrát ročně. Časopis je zaměřený na dějiny a kulturu Latinské Ameriky, stejně jako na vztahy mezi západním světem a Latinskou Amerikou. Publikuje odborné studie, články, prameny a zprávy o konferencích či recenze jak knižní, tak kulturních událostí. Všechny publikované texty jsou autorské. Odborné články a krátké studie podléhají recenznímu řízení. Důraz je kladen na primární výzkum. Časopis publikuje texty různorodého metodologického i tematického zaměření (historie, literární věda, lingvistika, etnologie, politologie, dějiny umění, translatologie, atd.), stejně jako prameny vztahující se k iberoamerikanistické problematice. Je určen primárně odborné veřejnosti. Texty jsou publikovány ve španělštině, angličtině a portugalštině. Cílem časopisu je prohlubovat povědomí o iberoamerikanistice jako oboru, profilovat jej a sloužit jako oborová komunikační platforma pro polemiky a diskuze, zároveň zvyšovat povědomost o dění v Latinské Americe a mezinárodních vztazích s tímto regionem a přispívat tak k hlubšímu porozumění této oblasti, její historii a kultuře.

Ročenka Ibero-Americana Pragensia byla založena v roce 1967 jako první španělsky vycházející periodikum ve střední a východní Evropě. Ročenka získala postupně značnou prestiž a od počátku 90. let 20. století je pravidelně zmiňována jedním z nejuznávanějších bibliografických časopisů Revista Interamericana de Bibliografía, jejž vydává Organizace amerických států. Od roku 2008 je ročenka registrována Ministerstvem kultury České republiky jako odborný titul. Ročenka vycházela jako recenzovaný titul. V roce 2017 začal časopis vycházet dvakrát ročně a odborné studie prochází oboustranně anonymním recenzním řízením. Ředitelem časopisu je prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., šéfredaktorkou PhDr. Simona Binková, CSc., a výkonnou redaktorkou je Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D. Časopis vede výkonný redaktor spolu s redakční radou složenou s tuzemských odborníků z předních českých univerzit, jež slouží jako širší poradní orgán. Na odbornou úroveň časopisu dohlíží dále odborná rada, již tvoří odborníci z předních zahraničních univerzit.

Odborné články jsou publikovány po absolvování recenzního řízení a přijetí redakční radou. Odbornými recenzenty jsou odborníci z tuzemských i zahraničních univerzit. Časopis je otevřen spolupráci a vítá jak odborné články či krátké studie, tak zprávy z konferencí i projektů a recenze. Texty posílejte na email: monika.brenisinova@ff.cuni.cz.

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA, Vol 46 No 2 (2018)

Ádám Anderle (1943-2016)
Josef Opatrný

El calado de una vida académica
Miguel Cuenca

La senda espinosa de la vida del interbrigadista Rudolf Bolfík (1913-1941)
David Majtenyi

La dimensión ideológica de la universidad intercultural a través del discurso y la práctica: una perspectiva desde México
Zuzana Erdösová

Čeněk Paclt: el trotamundos checo en México y Brasil
Jaroslav Kříž

Simposio Internacional “Las relaciones entre Europa Central y América Latina. Contextos históricos” (Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina, Praga, 15 y 16 septiembre de 2016)
Sigfrido Vázquez Cienfuegos

Seminario Interdisciplinar “Transmissions: Monasteries as Sites of Cultural Transfers” (Centro de Estudios Ibero-Americanos, 25 y 26 de septiembre de 2017, Praga)
Monika Brenišínová

International workshop “Research in Non-European Areas: Methods, Techniques, Problems, Challenges” (Center for Ibero-American Studies, 18 October 2018, Prague)
Lucia Bistárová

Simposio Internacional “Latin America and Central Europe in 1968: Political Left, Social Movements and Mutual Influences in the Year of Upheavals” (Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina, Praga, 7 y 8 de diciembre de 2018)
Maroš Timko

Paul Estrade, Estudios de historia de Cuba, Siglo XIX
Josef Opatrný

Lisandro Pérez, Sugar, cigars, and revolution. The making of Cuban New York
Josef Opatrný

José A. Piqueras, Guy Pierre (coords.), La irrupción del Imperio. El Caribe y América Central bajo el dominio del capital norteamericano (1898-1940)
Josef Opatrný

Actividades del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina, 2016-2017
Monika Brenišínová, Simona Binková

Actividades del Departamento de Español del Instituto de Traductología en 2016-2017
Cristian Cámara Outes

Actividades de la Sección Hispanista del Insituto de Estudios Románicos en 2016-2017
Dora Poláková

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 160 Kč
ISSN: 0536-2520
E-ISSN: 2464-7063