HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 3 No 1 (2011)

Editorial
Bohuslav Šalanda

Přetížení a patos. K politické kultuře semiperiferních zemí
Hans-Heinrich Nolte

Počátky muslimských menšin ve střední Evropě
Luboš Kropáček

Obraz české transformace v zrcadle sociologického výzkumu
Eduard Kubů

K vývoji pojmu dokumentární fotografie
Michal Kotík

Proces tzv. normalizace v české sociologii
Emanuel Pecka

CLEO – pracoviště historické sociologie, nebo sociologizující historiografie?
Jiří Matějček

Úvahy o komunikativní konstrukci reality
Thomas Luckmann

Svět Magnuna. Esej o bláznivých rajčatech a čekání na revoluci ve Vítězné Káhiře
Václav Cílek

Biografická glosa: Šedesátiny Františka Znebejánka
Helena Kubátová

„A byls v Gobi?“ Glosa k vydané publikaci „Cestou na Východ“ (Praha: Torst 2008)
Jáchym Topol

Autor fotografií Karel Cudlín
Bohuslav Šalanda

Boris N. Mironov: Istoricheskaia sotsiologiia Rossii
Mikhail Maslovskiy

Jóhann P. Árnason: Historicko-sociologické eseje
Michal Kotík

Herfried Münkler: Die Deutschen und Ihre Mythen
Petra Kultová

Grace Davieová: Výjimečný případ Evropa. Podoby víry v dnešním světě
Jan Kapusta

Pavel Kosatík: České snění
Jan Pohunek

Eduardo P. Archetti. Masculinities. Football, Polo and the Tango in Argentina
Jana Patočková

Michael Mann: The Sources of Social Power. Volume I: A History of Power from Beginning to A. D. 1760
Alemayehu Kumsa

Všední a svátecní chvíle za socialismu
Karel Cudlín

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525