AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 5 No 2 (2015)

Úvod
Editors

„Duch Páně je nade mnou.“ Základní prvky teologie a praxe duchovního vedení
Vojtěch Kohut

Umění doprovázet v průběhu kněžské a řeholní formace. Úcta před posvátnou půdou druhého člověka: blízkost a svoboda
Amedeo Cencini

Zkušenost s duchovním doprovázením v perspektivě ignaciánské spirituality
František Hylmar

Současná praxe českého duchovního doprovázení v katolickém prostředí
Štěpánka Syrovátková

Towards a Thomistic Theory of Intentional (“Fictive”) Individuals (II)
Stanislav Sousedík

Další aspekty poměru Jana Husa k tajemství eucharistie v kontextu Jakoubkova konsubstancialismu a utrakvismu
Ctirad Václav Pospíšil

Církevní nauka o víře a mravech a 2. vatikánský koncil
Libor Ovečka

Liturgika a příbuzná témata na stránkách časopisu Vyšehrad (1945–1948). Příspěvek k dějinám české katolické liturgiky po druhé světové válce
Michal Sklenář

K Pospíšilovu článku o Janu Husovi a transsubstanciaci
Stanislav Sousedík

Miloš Lichner. Vers une ecclésiologie de la tolerantia. Recherche sur saint Augustin
David Vopřada

Jean Grosfillier (ed.). L’oeuvre de Richard de Saint-Victor 1. De contemplatione (Beniamin maior)
Radomír Bužek

Stanislav Sousedík. Kosmologický důkaz Boží existence v životě a myšlení
Karel Šprunk

Zpráva o konferenci „The Church in the modern World. Teaching and Understanding Gaudium et Spes after 50 Years“ (12.–14. března 2015), University of St. Thomas v St. Paul
Tomáš Petráček

Kolokvium „Svatý Tomáš a eschatologie“ (Saint Thomas et l’Eschatologie)
Benedikt T. Mohelník

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení