AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 6 No 1 (2016)

Za Bohumilem Kolářem, služebníkem Dobrého pastýře a jediného Učitele
Jan Kotas

Úvod
Editors

Tržní hospodářství v katolickém sociálním učení – historický přehled a sociálněetická analýza
Gerhard Kruip

Chápání trhu a tržního hospodářství v evangelické tradici
Jindřich Halama

„Neue Leitbilder für den Fortschritt“ (LS 194). Ein Plädoyer für die Wiederentdeckung praktischer Weisheit als neues Leitbild in der Marktwirtschaft
Claudius Bachmann

Welthandel im Dienst des Gemeinwohls
Johannes Müller

Unternehmen unter der Dominanz der Finanzmärkte? Orientierungen aus sozialethischer Perspektive
Wolf-Gero Reichert

Angels as Mirrors of the Human: The Anthropologies of Rilke and Bonaventure through the Lenses of Hans Urs von Balthasar
Yves De Maeseneer

Eucharistie jako oběť Krista-Hlavy a jeho mystického Těla. Teologická reflexe ve světle učení sv. Tomáše Akvinského
Benedikt T. Mohelník

Aquinas on Real Relation
David Svoboda

„Banalita“ dobra a strukturální hřích
Vojtěch Mašek

Faithful obligations: Merold Westphal’s middle class liberation theology
Justin Sands

Prokop Brož a kol. Mezi historií a Evangeliem. Existence a život církve ve světle II. vatikánského koncilu
Petr Polehla

Daniel K. Finn (ed.). The Moral Dynamics of Economic Life. An Extension and Critique of Caritas in veritate
Vojtěch Mašek

Vratislav Vaníček, Svatý Václav, panovník a světec v raném středověku
Ctirad V. Pospíšil

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení