AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 5 No 2 (2015), 233–249

Současná praxe českého duchovního doprovázení v katolickém prostředí

[The Current Practice of Spiritual Accompaniment in the Czech Catholic Context]

Štěpánka Syrovátková

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2015.76
zveřejněno: 02. 12. 2015

Abstract

This essay presents spiritual accompaniment as seen in the context of selected kinds of practice of the Roman Catholic Church in the Czech Republic. The paper puts this view into the context of theoretical findings in the field of spiritual accompaniment and defines the main characteristics of the field, pointing out the debatable points or diverse approaches to it.

Klíčová slova: Spiritual Direction; The Current Practice; Czech Republic; Catholic Church

Creative Commons License
Současná praxe českého duchovního doprovázení v katolickém prostředí is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení