AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2023 No 3 (2023), 91–94

Čeňková, Ivana – Holkupová, Jiřina – Štěpánková, Dita – Vávrová, Kateřina – Nenutil, Libor (2019) Česká společnost 21. století se nedomluví s cizinci: co na to říkají komunitní tlumočníci?

Marie Hana Přibylová

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2023.38
zveřejněno: 29. 01. 2024

Abstract

Review on Čeňková, Ivana – Holkupová, Jiřina – Štěpánková, Dita – Vávrová, Kateřina – Nenutil, Libor (2019) Česká společnost 21. století se nedomluví s cizinci: co na to říkají komunitní tlumočníci? Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

reference (4)

1. Holkupová, Jiřina (2010) Role komunitního tlumočníka z hlediska očekávání účastníků tlumočnické komunikační situace. Diplomová práce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

2. Nenutil, Libor (2016) Komunitní tlumočení na úřadech práce (případová studie). Diplomová práce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

3. Štěpánková, Dita (2015) Vícejazyčná komunikace a kvalita tlumočnických a jazykových služeb ve zdravotnických zařízeních v Praze (empirická studie). Diplomová práce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

4. Vávrová, Kateřina (2015) Komunitní tlumočení a jazykové zprostředkování na základních školách v Praze (případová studie). Diplomová práce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Creative Commons License
Čeňková, Ivana – Holkupová, Jiřina – Štěpánková, Dita – Vávrová, Kateřina – Nenutil, Libor (2019) Česká společnost 21. století se nedomluví s cizinci: co na to říkají komunitní tlumočníci? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení