AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2023 No 3 (2023), 61–73

Pracovní stres v komunitním tlumočení: dotazníkové šetření mezi tlumočníky s pracovními jazyky čeština a španělština

[Work-Related Stress in Public Service Interpreting: A Questionnaire Survey among Czech/Spanish Interpreters]

Zuzana Brožová

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2023.36
zveřejněno: 29. 01. 2024

Abstract

It is generally accepted that interpreting is a stressful occupation. However, literature on the topic of work-related stress and the stress factors involved in the profession of public service interpreters remains scarce. By presenting a few studies aimed at analyzing the impact of stress on interpreters working primarily in public service settings, as well as in legal settings, this article provides an overview of potential stress factors and highlights the need for training in recognizing potentially stressful situations and knowing how to cope with them among students of interpreting. The second part of the article analyzes the data from a questionnaire survey conducted among 41 Czech/Spanish interpreters, which was designed as part of a larger study. The findings are consistent with previous research on the topic; overall, the interpreters indicated that the stress they experience stems mostly from inadequate working conditions, such as noise, poor acoustics and ventilation, connection problems, etc., as well as from not having enough time to prepare for an assignment. To a lesser extent, they also mentioned being affected by the pressure associated with the importance of the assignment, their lack of knowledge of the terms used in Spanish, and the content of what was being interpreted.

klíčová slova: interpreting; public service interpreters; sworn interpreters; stress; stress coping

reference (22)

1. Corpas Pastor, Gloria - Gaber, Mahmoud (2020) 'Remote interpreting in public service settings: technology, perceptions and practice', Skase Journal of Translation and Interpretation 13(2): 58-78.

2. Creeze, Ineke - Atkinson, David - Pask, Robyn - Au, Patrick - Wong, Sai (2015) 'Teaching Interpreters About Self-Care', International Journal of Interpreting Education 7(1): 74-83.

3. D'Hayer, Danielle (2012) 'Public Service Interpreting and Translation: Moving Towards (Virtual) Community of Practice', Meta 57(1): 235-247. CrossRef

4. Gile, Daniel (2017) 'The Cirin Bulletin n°54', The Cirin Bulletin: https://www.cirin-gile.fr/bulletins/Bulletin-54-Jul-2017.pdf (access: 25. 7. 2023).

5. Hale, Sandra (2008) 'Controversies over the Role of the Court Interpreter', in Valero Garcés, Carmen - Martin, Anne (eds.) Crossing Borders in Community Interpreting: Definitions and Dilemmas, Amsterdam: John Benjamins, 99-121. CrossRef

6. Hale, Sandra - Napier, Jemina (2013) Research Methods in Interpreting: A Practical Resource, Londýn: Bloomsbury.

7. Kalina, Sylvia (2015) 'Ethical Challenges in Different Interpreting Settings', MonTI Special Issue 2: 63-86. CrossRef

8. Korpal, Paweƚ (2021) 'Stress experienced by Polish sworn translators and interpreters', Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice 29(4): 554-571. CrossRef

9. Křížková, Alena - Pospíšilová, Kristýna - Maříková, Hana - Marková Volejníčková, Romana (2018) Rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR. Pracoviště, zaměstnání, stejná práce a rozklad faktorů, Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí.

10. Loutan, Louis - Farinelli, Tiziana - Pampallona, Sandro (1999) 'Medical interpreters have feelings too', International Journal of Public Health 44(6): 280-282. CrossRef

11. Novotná, Hedvika - Špaček, Ondřej - Štovíčková Jantulová, Magdaléna (eds.) (2019) Metody výzkumu ve společenských vědách, Praha: FHS UK.

12. Mračková Vavroušová, Petra - Pokojová, Jana (2021) 'On-line výuka tlumočnických seminářů (na příkladu pražského Ústavu translatologie FF UK)', AUC Philologica 2: 133-149. CrossRef

13. Pánková Kratochvílová, Kristýna (2018) 'Psychohygiena pro tlumočníky', Česká komora tlumočníků znakového jazyka: komoří bulletin 2: 5-14.

14. Pöchhacker, Franz (2004) Introducing Interpreting Studies, London - New York: Routledge. CrossRef

15. Přibylová, Marie (2014) Zvládání stresu při simultánním tlumočení (teoreticko-empirická studie), diplomová práce, Praha: FF UK, Ústav translatologie.

16. Ptáček, Radek - Vňuková, Martina - Raboch, Jiří (2017) 'Pracovní stres a duševní zdraví - může vést práce k duševním poruchám?', Časopis lékařů českých 2: 81-87.

17. Runcieman, Alan James (2020) 'Community Interpreting and the Covid-19 crisis: Present relevancy and future directions', Tilburg Papers in Culture Studies: paper 242.

18. Valero Garcés, Carmen (2015) 'The impact of emotional and psychological factors on public service interpreters: Preliminary studies', Translation & Interpreting 7 (3): 90-102. CrossRef

19. Van Engen, Kristin J. - Peelle, Jonathan E. (2014) 'Listening effort and accented speech', Frontiers in Human Neuroscience 8. CrossRef

20. Vávrová, Kateřina (2015) Komunitní tlumočení a jazykové zprostředkování na základních školách v Praze (případová studie), diplomová práce, Praha: FF UK, Ústav translatologie.

21. Wadensjö, Cecilia (1998) Interpreting as Interaction, New York: Longman.

22. Wadensjö, Cecilia (2004) 'Dialogue interpreting: A monologising practice in a dialogically organised world', Target 16(1): 105-124. CrossRef

Creative Commons License
Pracovní stres v komunitním tlumočení: dotazníkové šetření mezi tlumočníky s pracovními jazyky čeština a španělština is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení