AUC PHILOLOGICA

AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2020 No 3 (2020), 63–72

Goethes Faust in neuer tschechischer Übersetzung (Kommentar des Übersetzers)

[Goethe’s Faust in Czech translations (translator’s comment)]

Radek Malý

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2020.41
zveřejněno: 05. 02. 2021

Abstract

The study focuses on the drama Faust by J. W. Goethe and its translation specifics and demands. It traces the history of translating Faust into Czech and comments on the author's own translation approach.

Klíčová slova: Goethe; Faust; translation

reference (22)

1. Goethe, Johann Wolfgang: Faust, Leipzig: Reclam 2014.

2. Goethe, Johann Wolfgang: Faust, přeložil Josef Jiří Kolár, Praha: Kober 1863.

3. Goethe, Johann Wolfgang: Faust, přeložil František Vlček, Praha: Höfer a Klouček 1890.

4. Goethe, Johann Wolfgang: Faust, přeložil Jaroslav Vrchlický, Praha: Otto 1927.

5. Goethe, Johann Wolfgang: Faust, přeložil Otokar Fischer, Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1957.

6. Goethe, Johann Wolfgang: Faust, přeložil Karel Kraus, Praha: Národní divadlo 1997.

7. Goethe, Johann Wolfgang: Faust, přeložila Olga Mašková, Praha: Galén 2015.

8. Goethe, Johann Wolfgang: Faust, přeložil Petr Bouř, doktorfaust.cz 2004.

9. Goethe, Johann Wolfgang: Faust, přeložil Petr Bouř, doktorfaust.cz 2015.

10. Goethe, Johann Wolfgang: Faust, přeložil Radek Malý, Praha: Národní divadlo 2018.

11. Bouř, Petr: Goethův Faust aktuálně. Neviditelný pes, 2016. Online unter: http://neviditelnypes.lidovky.cz/literatura-goethuv-faust-aktualne-dtn-/p_kultura.aspx?c=A160406_213051_p_kultura_wag [5. 5. 2018].

12. Bratránek, František Tomáš: Výklad Goethova Fausta, přeložil Jaromír Loužil, Praha: Odeon 1957.

13. Fischer, Otokar: Literární studie a stati I, Praha: Odeon 1983.

14. Grebeníčková, Růžena (ed.): Kniha o Faustovi, překlady Jindřich Pokorný, Praha: Mladá fronta 1982.

15. Jirát, Vojtěch: Dva překlady Fausta. Rozbor slohu Jaroslava Vrchlického a Otokara Fischera, Praha: Fr. Borový 1930.

16. Just, Vladimír: Faust jako stav zadlužení. Desetkrát o Faustovi, pokaždé jinak, Praha: Karolinum 2014.

17. Levý, Jiří: České teorie překladu: vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře: Sv. 1, Praha: Ivo Železný 1996.

18. Levý, Jiří: Umění překladu, Praha: Miroslav Pošta - Apostrof 2012.

19. Levý, Jiří: Die literarische Übersetzung. Theorie einer Kunstgattung. Aus dem Tschechischen von Walter Schamschula. Frankfurt am Main: Athenäum 1969.

20. Ljubková, Marta: O textové verzi našeho Fausta, in Goethe, Johann Wolfgang: Faust, přeložil Radek Malý, Praha: Národní divadlo 2018, S. 60-63.

21. Potužil, Zdeněk - Tučková, Dana: Ediční poznámka, in: Goethe, Johann Wolfgang: Faust, přeložila Olga Mašková, Praha: Galén 2015, S. 297-298.

22. Stromšík, Jiří: Poznámky k novějším překladům Fausta, in: Souvislosti: revue pro křesťanství a kulturu, 9/2, 1998, S. 52-58.

Creative Commons License
Goethes Faust in neuer tschechischer Übersetzung (Kommentar des Übersetzers) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení