AUC PHILOLOGICA

AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2019 No 3 (2019), 63–69

Strindbergs Dramatik in Bratislava (Pressburg) auf Deutsch

Margita Gáborová

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2019.30
zveřejněno: 19. 12. 2019

Abstract

In the 1920s many dramas by August Strindberg were staged in German in the Municipal Theater in the multicultural city of Bratislava (Pressburg). This article focuses on their reception on the basis of Bratislava’s German-language press and shows that Strindberg’s dramatic works played a substantial role in the cultural development in the given period.

Klíčová slova: August Strindberg; reception; German-language press; Municipal Theater; Bratislava; Pressburg

reference (12)

1. Birk, Matjaž, ed., ZWISCHENRÄUME. Kulturelle Transfers in deutschsprachigen Regionalperiodika des Habsburgerreichs (1850-1918), Wien: 2009.

2. Csáky, Moritz, "Kultur als Kommunikationsraum - am Beispiel Zentraleuropas." In: Zeitschrift für mitteleuropäische Germanistik, Tübingen: 2011.

3. Grenzbote, Bratislava 1919-1929.

4. Hägg, Göran, Sanningen är alltid oförskämd, Falun: 2016.

5. Humpál, Martin, Kadečková, Helena, Parente-Čapková, Viola, Moderní skandinávské literatury 1870-2000, Praha: 2013.

6. Kriegleder, Wynfried, Seidler, Andrea, Tancer, Jozef, Deutsche Sprache und Kultur im Raum Pressburgs, Bremen: 2002.

7. Mikuláš, Roman, Predpoklady a formy literárnej recepcie, Bratislava: 2007.

8. Myrdal, Jan, Johan August Strindberg, Stockholm: 2003.

9. Preßburger Zeitung, Bratislava 1918-1929.

10. Strindberg, August, Hry, Bratislava: 2002.

11. Tancer, Jozef, Rozviazané jazyky. Ako sme hovorili v starej Bratislave, Bratislava: 2016.

12. Žitný, Milan, Severské literatúry v slovenskej kultúre, Bratislava: 2012.

Creative Commons License
Strindbergs Dramatik in Bratislava (Pressburg) auf Deutsch is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení