AUC PHILOLOGICA

AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2019 No 3 (2019), 71–82

From the Centre to the Periphery: Czech Reception of Herman Heijerman’s Dramatic Works in a Cultural-Historical Perspective

Lucie Sedláčková

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2019.31
zveřejněno: 19. 12. 2019

Abstract

The article deals with the Czech reception of Herman Heijermans’ dramatic works. The aim is to give a survey of the translations and productions of Heijermans’ plays and to look into the aspects influencing the choice of the plays by Czech theatre companies. Four plays by Heijermans have been translated into Czech, and all of them were shown on stage repeatedly. The article provides an overview of the productions in chronological order and describes their reception in the Czech lands. It examines the extent to which the plays were chosen for esthetic, social or ideological reasons, both in the first and the latter half of the twentieth century, while taking into account the changing cultural and political circumstances.

Klíčová slova: Herman Heijermans; Dutch theatre; Czech theatre; translation; reception; cultural transfer

reference (33)

1. Amatérská scéna, October 1973.

2. Česká Thalia: Listy pro dramatickou literaturu a umění, 20 September 1892.

3. Českožidovské listy, 31 October 1901.

4. Dělnické divadlo, 1 September 1928.

5. Divadelní listy, 5 January 1900.

6. Divadelní listy, 5 May 1901.

7. Divadelní listy, 5 January 1902.

8. Divadelní listy, 5 February 1902.

9. Divadelní listy, 5 November 1903.

10. Divadlo. Rozhledy po světě divadelním, 20 December 1908.

11. Eenhuis, Stance. "'Die Fische werden schwer bezahlt.' Herman Heijermans en zijn Duitse vertaalster Franziska de Graaff-Levy, 1901-1912." Jaarboek Letterkundig Museum 4. Den Haag: Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1994. 37-60.

12. Engelbrecht, Wilken, et al. Dějiny nizozemské a vlámské literatury. Praha: Academia, 2015.

13. Gielen, Albert and Sedláčková, Lucie. "De vis werd ook in Tsjechië duur betaald. Heijermans' Op hoop van zegen in Tsjechische vertalingen, opvoeringen en besprekingen." Praagse Perspectieven 10. Ed. Ellen Krol, Jan Pekelder, and Albert Gielen. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. 71-88.

14. Grave, Jaap. Zulk vertalen is een werk van liefde. Bemiddelaars van Nederlandstalige literatuur in Duitsland 1890-1914. Nijmegen: Vantilt, 2001.

15. Heijermans, Herman. Ahasver. Transl. by Paul Raché. Das Magazin für die Litteratur des In- und Auslandes 30 (1894): 929-937.

16. Heijermans, Herman. Ahasver. Transl. by Jaroslav Leyder. Kalendář česko-židovský 18 (1898): 114-125. Online: http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec24707-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:6dfd0cc3-435e-11dd-b505-00145e5790ea

17. Heijermans, Herman. Ahasver. Transl. by Oskar Fantl. Unhošť: F. S. Frabša, 1905.

18. Heijermans, Herman. Naděje. Transl. by O. S. Vetti. Praha: F. Šimáček, 1902.

19. Heijermans, Herman. Na faře. Transl. by F. V. Krejčí. Praha: Dělnická akademie, 1909.

20. Heijermans, Herman. Ghetto. Trans. by Stanislav Langer. Praha: Thespis, [19--].

21. Heijermans, Herman. Loď jménem Naděje. Transl. by Miloš Honsa. Praha: Dilia, 1973.

22. Just, Vladimír: Divadlo v totalitním systému. Příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a souvislostech. Praha: Academia, 2010.

23. Kovaříková, Olga. Cenzura a její vliv na divadelní život v Protektorátu Čechy a Morava. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2013. PhD-thesis.

24. Malířová, Helena. "Dělnický repertoire." Dělnické divadlo 1 (1926): 16.

25. Neubauer, John. "Asynchrone affiniteiten en synchrone tegenstellingen." Van Eeden tot heden. Literaire dwarsverbanden tussen Midden-Europa en de Lage Landen. Ed. Kris van Heuckelom, Dieter De Bruyn, and Carl De Strycker. Gent: Academia Press, 2013. 13-42.

26. Rozvoj, 3 March 1904.

27. Rudé právo, 10 November 1921.

28. Saudek, E. A. "K dramaturgii." Divadelní žatva 1948. Sborník dokumentů o novém československém divadle. Ed. Emanuel Janský. [Praha]: Umění lidu, 1948. 95-121.

29. Sedláčková, Lucie. "Heijermans' Op hoop van zegen in Tsjechische vertalingen." De Nederlandse literatuur internationaal. Centraal-Europese blikken op de Nederlandstalige literatuur. Ed. Jana Engelbrechtová. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. 125-145.

30. Sedláčková, Lucie. "Circulatie van Nederlandstalig toneel in Tsjechië, 1898-1989." Neerlandica Wratislaviensia 28 (2018): 165-181.

31. Uffelen, Herbert van. Moderne Niederländische Literatur im Deutschen Sprachraum 1830-1990. Münster: Zentrum für Niederlande-Studien. 1993.

32. Databáze českého amatérského divadla. <http://www.amaterskedivadlo.cz> Last access: 11 May 2019.

33. “Ochotnické divadlo Kostelec nad Černými lesy”. Státní okresní archiv Kolín, box no. 847. Last access: 20 May 2015.

Creative Commons License
From the Centre to the Periphery: Czech Reception of Herman Heijerman’s Dramatic Works in a Cultural-Historical Perspective is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení