AUC PHILOLOGICA

AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2019 No 3 (2019), 39–44

Sami Texts From Kemi Sápmi Recorded by Jenny and Samuli Paulaharju

Michal Kovář

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2019.28
zveřejněno: 19. 12. 2019

Abstract

Among the folklore texts collected by Jenny and Samuli Paulaharju in the 1920s and 1930s there are a few Sami texts from the area of Kittilä and Sodankylä. The texts are partly macaronic Finnish-Sami, only one or two might be considered authentic Sami. However, due to their small extent it is questionable whether it can be regarded as Kemi Sami, the language that has been believed to disappear about 200 years ago.

Klíčová slova: Kemi Sami; Jenny Paulaharju; Samuli Paulaharju; Sami folklore

reference (10)

1. Fellman, Jacob. Anteckningar under min vistelse i Lappmarken III. Helsingfors: Finska Litteratursällskapet, 1906.

2. Lehtola, Veli-Pekka. Saamelaiskiista. Sortaako Suomi alkuperäiskansaansa? Helsinki: Into, 2015.

3. Paulaharju, Samuli. Lapin muisteluksia. Helsinki: Kirja, 1922.

4. Paulaharju, Samuli. Taka-Lappia. Helsinki: Kirja, 1927.

5. Paulaharju, Samuli. Vanhaa Lappia ja Perä-Pohjaa. Helsinki: Kirja, 1923.

6. Schefferus, Johannes. Lapponia. Francofurti, 1673.

7. Sjögren, Anders Johan. Anteckningar om församlingarne i Kemi-Lappmark. Helsingfors, 1828.

8. Tamás, Ildikó. "Few words are sung in it. Questions of Methodology in Studying Sami Yoik Texts." L'Image du Sápmi II. Ed. Kajsa Andersson. Örebro: Örebro University, 2013. 62-76.

9. Tegengren, Helmer. En utdöd lappkultur i Kemi lappmark - studier i Nordfinlands kolonisationshistoria. Åbo: Åbo Akademi, 1952.

10. Wiklund, Karl Bernhard. "En kemilapsk text från år 1716." Le monde oriental 7 (1913): 82-96.

Creative Commons License
Sami Texts From Kemi Sápmi Recorded by Jenny and Samuli Paulaharju is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení