AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2019 No 1 (2019), 107–113

Význam překladatelské kritiky a její vliv na českou překladatelskou estetiku

[The importance of translation criticism and its influence on Czech translation aesthetics]

Petr Kabelka

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2019.10
zveřejněno: 31. 10. 2019

Abstract

This paper presents the results of a project called Kritika překladu včera, dnes a zítra (subproject of the project Bohemistika: moderní filologie v 21. století of IGA 2018). The focus of this subproject were translation quality assessment and methods which can be employed as a basis for analysis of translated texts. The aim was to apply a new translation quality assessment model based on the model created by Lance Hewson using diverse types of translated texts. The three presented studies are concerned with the analysis of audiovisual translation (namely film subtitles), poetry translation (namely Japanese poetic form tanka) and translation of pragmatic texts (namely official documents of the European Union). All of the above-mentioned works employ the same theoretical framework which is designed not only for academic analyses but also for the use in public space, i.e. for instance in journalistic texts (reviews of translated texts etc.).

klíčová slova: translation studies; translation quality assessment; translation criticism; translation analysis

reference (10)

1. <bez popisu>

2. Hewson, Lance (2011) An approach to translation criticism: Emma and Madame Bovary in translation. Philadelphia: John Benjamins Pub. Company. CrossRef

3. Houžvičková, Milena a Jana Hoffmannová (2012) Čeština pro překladatele: základy teorie, interpretace textů, praktická cvičení, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.

4. Kabelka, Petr (2018) 'Cesta do fantazie ve dvou dekádách: Translatologická analýza oficiálních překladů', Jazykovědné aktuality, 56(3-4): 79-96.

5. Levý, Jiří (1957) České theorie překladu, Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění.

6. Levý, Jiří (2012) Umění překladu. Praha: Apostrof.

7. Nováková, Eva (2019) 'Využití kontrastivní analýzy v kritice překladu (na příkladu textů Evropské unie)', Studie z aplikované lingvistiky, 10(1): [v tisku].

8. Murasaki, Šikibu (1971) Zenjaku Gendži monogatari džókan, Tokio: Kadokawa šoten: https://www.aozora.gr.jp/cards/000052/files/5016_9758.html?fbclid=IwAR2qoJppWPj_c8U8TvXCqCD3PBUw-Dy7i7uVsh-NABkKlOECQkFkXBTvoSM (access: 30. 5. 2019)

9. Murasaki, Šikibu (2002) Příběh prince Gendžiho, přeložil Karel Fiala, Praha: Paseka.

10. Wenzel, Jakub (2019) 'Japonská poezie tanka: Dvojí přístup českých překladatelů', Svět literatury [v tisku].

Creative Commons License
Význam překladatelské kritiky a její vliv na českou překladatelskou estetiku is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení