AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2019 No 1 (2019), 37–47

České překlady Jesenina a sovětská ideologie

[Czech translations of Jesenin and Soviet ideology]

Stanislav Rubáš

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2019.4
zveřejněno: 31. 10. 2019

Abstract

Dealing with a so far unknown part of Czech translation history, the paper uncovers traces of communist ideology in Czech translations of poems written by a Russian and Soviet poet Sergey Jesenin (1895–1925). First, it focuses on the Jesenin translations by Josef Hora (1891–1945), whose renderings of classical Russian verse have been and still are considered as canonical. Second, based on various translation-related facts, the article goes on presenting Jesenin as one of the politically and ideologically most controversial poets both in the Soviet Union and the former Czechoslovakia.

klíčová slova: Sergey Jesenin; communist ideology; translation history

reference (22)

1. Franěk, Jiří (1975) 'Umění poezie a technika překladu', in Bohumil Mathesius, Zpěvy modravé Rusi, Praha: Melantrich, 328-335.

2. Franěk, Jiří (1995/1996) 'Jeseninovské návraty a paradoxy', Informační bulletin České asociace rusistů 8: 47.

3. Fröhlich, František (2012) 'Jistých posvátných krav bylo nutno dbát i v doslovech', in Stanislav Rubáš (ed.), Slovo za slovem. S překladateli o překládání, Praha: Academia, 95-111.

4. Hora, Josef (1927) 'Jesenin, básník a člověk', in Sergej Jesenin, Jiná země, Praha: Alois Srdce, 95-102.

5. Hora, Josef (1947) Jesenin a Pasternak, Praha: František Borový.

6. Hora, Josef (1955) Básně, Praha: Československý spisovatel.

7. Jesenin, Sergej (1927) Jiná země, Praha: Alois Srdce.

8. Jesenin, Sergej (1986) Stichotvorenija i poemy, Leningrad: Sovetskij pisateľ.

9. Jesenin, Sergej (1995) Anna Sněginová, přel. Miroslav Staněk, Praha: Ruské středisko vědy a kultury v Praze.

10. Kainar, Josef (1953) Český sen, Praha: Československý spisovatel.

11. Novotný, Miloslav (1947) 'Ediční poznámka', in Josef Hora, Jesenin a Pasternak, Praha: František Borový, 167.

12. Pechtěrev, Alexej (1995) 'Několik poznámek k poémě Sergeje Jesenina "Anna Sněginová"', in Sergej Jesenin, Anna Sněginová, Praha: Ruské středisko vědy a kultury v Praze, 5-9.

13. Richterek, Oldřich (1999) 'K překladatelské interpretaci poezie Sergeje Jesenina', in Oldřich Richterek, Dialog kultur v uměleckém překladu: příspěvek k česko-ruským kulturním vztahům, Hradec Králové: MAFY, 80-128.

14. Rubáš, Stanislav (2018) 'Zábranův Jesenin', in Eva Kalivodová, Petr Eliáš (eds.), Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář, Praha: Nakladatelství Karolinum, 130-147.

15. Rumler, Josef (1955) 'K novému českému výboru', in Sergej Jesenin, Básně, Praha: Československý spisovatel, 329-342.

16. Uličná, Olga (1973) 'Sovětská poezie v překladech V. Daňka', in Bulletin ruského jazyka a literatury XVII, Praha: Univerzita Karlova, 103-118.

17. Uličná, Olga (1984) 'Jesenin v novém českém překladu', Československá rusistika XXIX(5): 208-210.

18. Uličná, Olga (1987) 'Sergej Jesenin v českých překladech', in Bulletin ruského jazyka a literatury XXVIII, Praha: Univerzita Karlova, 179-202.

19. Zábrana, Jan (1981) 'Doslov', in Sergej Jesenin, Slaměný měsíc, přel. Luděk Kubišta, Karel Milota, Jiří Taufer a Jan Zábrana, Praha: Lidové nakladatelství, 431-440.

20. Zábrana, Jan (1989a) 'Básnická povídka o lásce a revoluci', in Týž, Potkat básníka. Eseje a úvahy, Praha: Odeon, 73-78.

21. Zábrana, Jan (1989b) 'Jesenin', in Týž, Potkat básníka. Eseje a úvahy, Praha: Odeon, 24-42.

22. Zábrana, Jan (2001) Celý život. Výbor z deníků 1948/1984. Praha: Torst.

Creative Commons License
České překlady Jesenina a sovětská ideologie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení