AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2016 No 1 (2016), 31–43

“Look[ing] Into the Fiery Eyes of War”: Byron’s Werner

Mirka Horová

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2016.26
zveřejněno: 15. 06. 2016

Abstract

This article addresses the ways in which Carl von Clausewitz’s theory of modern warfare, as described and studied in his fragmentary magnum opus On War, might elucidate heretofore underappreciated intricacies of Byron’s German drama Werner. Not only does it allow us to uncover new connotations of the drama besides the traditional ones, i.e. the Gothic, the melodrama, the Sturm und Drang, but it also allows us to connect these traditional approaches to our new perspective centred exclusively on the phenomenon of war and its crucial role in Byron’s drama. War is discussed in the immediate historical context (both of the seventeenth-century dramatic plot and of Byron’s own time), as well as in the ontological and the aesthetic sense, laying bare the impact of these on the traditional concept of ethics in relation to the drama and in general. “Pohledět do ohnivých očí válečných”: Byronův Werner Tento článek se zabývá moderní teorií války Byronova současníka Carla von Clausewitze, jíž rozvinul ve svém rozsáhlém nedokončeném díle O válce, ve vztahu k Byronovu německému dramatu Werner a nahlíží způsoby, jimiž nám tato teorie pomáhá porozumět nedoceněným finesám tohoto díla. Díky Clausewitzovi se nám vedle tradičních konotací jako gotická literatura, melodrama či Sturm und Drang otevírají nové rozměry Byronova dramatu, které lze s těmito tradičními styčnými body propojit v nových souvislostech. Tyto nové souvislosti se zcela zaměřují na fenomén války a jeho klíčovou roli v Byronově dramatu. Válka je zde nahlížena v bezprostředním historickém kontextu (a to jak v kontextu dramatické linie sedmnáctého století, tak Byronovy současnosti), ale také v ontologickém a v estetickém smyslu, což v posledku nastiňuje dopad na tradiční pojetí etiky nejen v rámci Byronova dramatu, ale i v širších souvislostech.

klíčová slova: Byron; drama; Werner; von Clausewitz; war; Deleuze and Guattari; war machine; Schiller; Thirty Years’ War

reference (12)

1. Byron, George Gordon Noël, Lord (1986) The Complete Poetical Works, Vol. VI, ed. Jerome J. McGann. Oxford: Oxford University Press.

2. Clausewitz, Carl von (1989) On War, trans. and ed. Michael Howard and Peter Paret. Princeton: Princeton University Press.

3. Clausewitz, Carl von (1837) "Strategische Beteuchnung mehrerer Feldzüge von Gustav Adolph," Hinterlassene Werke des Generals Carl von Clausewitz über Krieg und Kriegsführung, Vol IX. Berlin: Ferdinand Dümmler.

4. Deleuze, Gilles and Guattari, Félix (2004) A Thousand Plateaus, trans. B. Massumi. London: Bloomsbury.

5. Lee, Harriet (1832) "Kruitzner, or the German ' s Tale," Harriet and Sophia Lee, Canterbury Tales, Vol. II. London: Colburn and Bentley.

6. Limm, Peter (1984) The Thirty Years ' War. London and New York: Longman.

7. Pal-Lapinski, Piya (2011) "Byronic Terror and Impossible Exchange: From Werner to Baudrillard ' s The Spirit of Terrorism," Byron and the Politics of Freedom and Terror, ed. Matthew J. A. Green and Piya Pal-Lapinski. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 182–195. CrossRef

8. Procházka, Martin (2001) "Byron ' s Werner: Redrawing Moral, Political, and Aesthetic Boundaries," Remapping Romanticism: Gender – Text – Context, ed. Christoph Bode and Fritz-Wilhelm Neumann. Essen: Die Blaue Eule. 79–90.

9. Procházka, Martin (2002) "Imaginative Geographies Disrupted: Representing the Other in English Romantic Dramas," European Journal of English Studies 6.2. 207–220.

10. Sandywell, Barry (2011) Dictionary of Visual Discourse: A Dialectical Lexicon of Terms. Farnham: Ashgate.

11. Shelley, Percy Bysshe (1970) The Complete Poetical Works of Percy Bysshe Shelley, ed. T. Hutchinson. Oxford: Oxford University Press.

12. Schiller, Friedrich (1846–9) 'The History of the Thirty Years War, ' Book V, The Works of Frederick Schiller, 4 vols, vol. I, trans. Rev. A. J. W. Morrison. London: Bohn. http://www.gutenberg.org/dirs/etext04/fs14w10.txt (retrieved 29 November 2012).

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení