AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2016 No 1 (2016), 23–30

Byron and Karel Hynek Mácha: Uses of Ossian and Subversions of Ossianism

Martin Procházka

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2016.25
zveřejněno: 15. 06. 2016

Abstract

The article contrasts Byron’s use of Ossianic themes and style with Romantic Ossianism in the work of the leading Czech Romantic Karel Hynek Mácha (1810–1836). Although Byron’s uses of Ossianic material seem restricted to his “juvenile” poetry (Hours of Idleness), it has been argued that features of Ossian poems are employed in Byron’s later work. The analysis of Byron’s uses of Ossianic material will show their affinity with Romantic Ossianism, especially in proto-existentialist terms, but also in view of hybridization of genres and styles (amalgamating a minuscule story of Ryno and Orla in the fifth book of Fingal with the Classical story of Nisus and Euryalus in the Aeneid). In the work of Karel Hynek Mácha, often described as the most important Czech follower of Byron, these features are strengthened in contact with a popular form of German Ossianism (Ernst Christoph von Houwald’s tale Madness and Death) and also in resistance to dogmatic aspects of Czech nationalist ideology. In Mácha’s poetry and prose fragments the juvenile features of his Ossianism (analogous to those of Byron) are overcome. Ossianic symbols (the stringless harp, the blind harpist) are used both “against the grain,” to deconstruct the nationalist ideology of the Czech “revival” or “resurrection,” and creatively – in Mácha’s figurative language articulating the tragic temporality of individual and collective existence. Byron a Karel Hynek Mácha – využití ossianovské poezie a subverze ossianismu Článek kontrastuje vliv ossianovské tématiky a stylu s romantickým ossianismem v díle vedoucího českého romantika Karla Hynka Máchy. Ačkoli se může zdát, že se užití ossianovského materiálu omezuje na Byronovy básnické juvenilie (sbírku Hodiny zahálky), někteří badatelé poukazují na to, že rysy Ossianových básní lze nalézt i ve zralém Byronově díle. Rozbor Byronova užití ossianovského materiálu ukazuje na blízkost k romantickému ossianismu, zejména z protoexistencialistického hlediska, ale také vzhledem k hybridizaci žánrů a stylů (např. syntéza drobného příběhu Ryna a Orly z páté knihy eposu Fingal s klasickým příběhem o Nisovi a Euryalovi z Vergiliovy Aeneidy). V díle Karla Hynka Máchy, často označovaného jako nejdůležitější český Byronův následovatel, se tyto rysy zesilují zejména díky kontaktu s populárním ossianismem v díle Ernsta Christopha von Houwalda (např. v jeho povídce Šílenství a smrt) a také v odporu k dogmatickým stránkám ideologie českého nacionalismu. V Máchově zralé poezii a prozaických zlomcích je patrné překonávání juvenilních rysů jeho osianismu. Ossianovské symboly („harfa bezestrunná“, „slepý harfeník“) slouží buď k dekonstrukci nacionalistické ideologie českého obrození, nebo jsou využity tvůrčím způsobem k vyjádření tragické časovosti individuální a kolektivní existence.

Klíčová slova: Lord Byron; Karel Hynek Mácha; James Macpherson; Ossian; Ossianism; Romanticism; genre; style; nationalism; ideology; cycles of history

reference (15)

1. <bez popisu>

2. Agrawal, R. R. (1990) The Medieval Revival and Its Influence on the Romantic Movement. New Delhi: Abhinaw Publications.

3. Batteux, Charles (1746) Les beaux arts reduits a un meme principe. Paris: Durand.

4. Brougham, Henry, "Hours of Idleness; a Series of Poems; original and translated," The Edinburgh Review, 11 (January 1808): 288–291.

5. Byron, George Gordon Noël, Lord (1980a) The Complete Poetical Works, Vol. I, ed. Jerome J. McGann. Oxford: Oxford University Press.

6. Byron, George Gordon Noël, Lord (1980b) The Complete Poetical Works, Vol. II Childe Harold ' s Pilgrimage, ed. Jerome J. McGann. Oxford: Oxford University Press.

7. Byron, George Gordon Noël, Lord (1986) The Complete Poetical Works, Vol. IV, ed. Jerome J. McGann. Oxford: Oxford University Press.

8. Duff, David (2009) Romanticism and the Uses of Genre. Oxford: Oxford University Press. CrossRef

9. Hurd, Richard (1811) The Works of Richard Hurd, Bishop of Worcester in Eight Volumes, Vol. II, Critical Works. London: T. Cadell and W. Davies, Strand.

10. Laing, Malcolm (1805) "Preface," The Poems of Ossian, &c., Containing the Poetical Works of James Macpherson, Esq., in Prose and Rhyme, with Notes and Illustrations by Malcolm Laing, Esq, vol. 1. Edinburgh: J. Ballantyne for Archibald Constable and Co.

11. Mácha, Karel Hynek (1959) Spisy [Works], vol. 1, ed. Karel Janský. Prague: SNKLHU.

12. Mácha, Karel Hynek (1972) Spisy [Works], vol. 3, ed. Karel Janský, Karel Dvořák a Rudolf Skřeček. Prague: Odeon.

13. Macpherson, James (1996) The Poems of Ossian and Related Works, ed. Howard Gaskill. Edinburgh: Edinburgh University Press.

14. Phelps, William Lyons (1904) The Beginnings of English Romantic Movement: A Study in Eighteenth-Century Literature. Boston: Ginn and Co. Publishers.

15. Said, Edward (1983) The World, the Text, and the Critic. Cambridge, MA: Harvard University Press.


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení