AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 61 No 1 (2021), 127–132

Roman Pazderský, Historik Wácslaw Wladiwoj Tomek a české dějepisectví 19. století

[Roman Pazderský, Historian Wácslaw Wladiwoj Tomek and Czech historiography of the 19th century]

Petr Čornej

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2021.23
zveřejněno: 14. 01. 2022

Abstract

Book review on Roman Pazderský, Historik Wácslaw Wladiwoj Tomek a české dějepisectví 19. století, Praha, Archiv hlavního města Prahy – Nakladatelství Václav Žák – Casablanca 2020, 618 s., ISBN 978-80-86852-89-8.

Creative Commons License
Roman Pazderský, Historik Wácslaw Wladiwoj Tomek a české dějepisectví 19. století is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení