AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 61 No 1 (2021), 125–127

Dušan Coufal. Turnaj víry. Polemika o kalich na basilejském koncilu 1431–1433

[Dušan Coufal. Faith Tournament. Controversy over the chalice at the Basel Council 1431–1433]

Blanka Zilynská

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2021.22
zveřejněno: 14. 01. 2022

Abstract

Book review on Dušan Coufal. Turnaj víry. Polemika o kalich na basilejském koncilu 1431–1433 (Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, sv. 20), Praha, Filosofia 2020, 652 s., ISBN 978-80-7007-620-0.

Creative Commons License
Dušan Coufal. Turnaj víry. Polemika o kalich na basilejském koncilu 1431–1433 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení