Blog

Ohlédnutí za Zdeňkem Zieglerem

26. 04. 2023 Milan Šusta, fotograf Vladimír Šigut, Jindřich Nosek

Významný grafický designér a typograf s nakladatelstvím spolupracoval už od poloviny 90. let. 

Zdeněk Ziegler se nesmazatelným způsobem vepsal do vizuální podoby Nakladatelství Karolinum. Tehdejší ředitel nakladatelství Jaroslav Jirsa ho pozval ke spolupráci již v polovině 90. let. V počátcích Ziegler připravil několik významných publikací, například Šmahelovu čtyřsvazkovou Husitskou revoluci, Horynovu monografii Jan Blažej Santini-AichelSochařství české secese P. Wittlicha nebo dvoudílné anglické vydání dějin Univerzity Karlovy. 

Na začátku nového tisíciletí pro Karolinum připravil grafickou úpravu pro různé typy publikací, které v této době nakladatelství vydávalo, mezi nimi Učební texty UK, „velké“ monografie (např. Durmanovy Popely ještě žhavé) nebo „malé“ monografie (např. Kepelovu Válku v srdci islámu). 

Souběžně s touto činností dále graficky zpracovával pro Karolinum všechny reprezentativní, především výtvarné publikace. Takto zpracoval mj. publikaci o barokním rytci a kreslíři Rentzovi a knihy Jana Royta a Petra Wittlicha. Do této doby spadá i grafické zpracování lékařských monografií (Komplexní léčba popáleninového traumatu). 

Po roce 2010 se Zdeněk Ziegler ujal grafického zpracování celé řady edičních řad: mj. je autorem grafického předpisu Myšlení současnosti (a z toho odvozených filozofických edic Dějiny politické filozofie, Etika, Středověké myšlení), Medievistiky (a z toho odvozených řad Religionistika, Teologie) anebo edice věnované Praze. 


Zcela samostatnou kapitolou je pak grafická úprava překladové beletrie (Modern Czech Classics), jejímž prvním svazkem bylo anglické vydání Rozmarného léta. Již u této knihy Ziegler použil vše, co je pro tuto edici typické: kombinovaná vazba, ražba na hřbetu, typografická hravost kombinující text a ilustrace. 

Po roce 2015 graficky navrhl i čtenářsky oblíbenou historickou řadu: prvním svazkem byla Bílá hora, dále zde vycházely knížky Mileny Lenderové, Josefa Opatrného, Františka Šmahela…, a to opět ve velice zdařilém provedení (přebal, plátno, ražba nejen na hřbetu, ale i na přední desce, vstupní obrázek na frontispisu, případně barevná příloha…).  

Pozornost si rovněž zaslouží velkolepé grafické zpracování Barokní architektury v Čechách. Zde si troufáme tvrdit, že bez Zieglerovy invence by kniha jen těžko dosáhla takového úspěchu. 

Dalším významným titulem byla Mařatkova gastroenterologie – s velikou podporou a profesionalitou naší sazečky Markéty Baťkové (což mimochodem platí u většiny jím graficky upravovaných knih po roce 2010). 


Zdeněk Ziegler pro naše nakladatelství navrhl kromě řady krásných knih i logo („K“) a jeho používání, které je dnes už nezaměnitelnou součástí edičních řad, a je také autorem uliční vizuální podoby našeho knihkupectví v Celetné ulici. 

Ziegler spolupracoval i s rektorátem Univerzity Karlovy. Od druhé poloviny 90. let zhruba deset let graficky navrhoval univerzitní kalendáře. Vytvořil rovněž logomanuál Univerzity Karlovy a univerzitní prapor, který můžeme vidět v areálu Matematicko-fyzikální fakulty v Profesním domě na Malostranském náměstí. 

V tuto chvíli se do tisku chystá třetí vydání Husitské revoluce. Druhé vydání tohoto díla (v Karolinu první) stálo na samotném počátku spolupráce mezi Jaroslavem Jirsou a Zdeňkem Zieglerem. Tímto vydáním se spolupráce mezi Nakladatelstvím Karolinum a Zdeňkem Zieglerem definitivně uzavírá… 

Děkujeme. 

 

Zdeněk Ziegler (27. října 1932 – 18. dubna 2023) byl typograf, grafický designér, pedagog, emeritní rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.