tištěná kniha e-kniha
Popely ještě žhavé. I. - Válka a nukleární mír

Popely ještě žhavé. I. - Válka a nukleární mír

Durman, Karel

témata: historie – 20. století, politologie a mezinárodní vztahy

vázaná, 607 str., 1. vydání
vydáno: květen 2004
ISBN: 80-246-0697-6
doporučená cena: 470 Kč

E-shop

Anotace

Publikace je vynikající historickou syntézou světových dějin od rozkladu evropských demokracií a nástupu totalitních režimů koncem 30. let 20. století, do karibské krize a Chruščovova pádu v r. 1964. Karel Durman mimo jiné pojednává o světě ve stínu nacistického Německa, o druhé světové válce, o rozdělení Evropy, studené válce a dekolonizaci a následné destabilizaci třetího světa. Zejména polemizuje s relativizujícím pohledem na dějiny 20. století, jako dějiny v nichž nakonec "nevyhrál nikdo". Pro českého čtenáře kniha přináší i řadu neznámých či překvapivých zjištění. Mimo jiné o rusko-finské válce, politickém působení prezidentů USA F. D. Roosevelta, H. Trumana a D. Eisenhowera nebo o opakovaném selhávání demokratických politiků po druhé světové válce ve střetu se Stalinem a komunisty. Navazující druhý díl bude obsahovat světové dějiny od roku 1964 do devadesátých let 20. století.

Obsah

ÚVOD
1. KAPITOLA
SOUMRAK BOHŮ (1938-1942)
1. Tma o polednách
2. Krize civilizace
3. ?Komplexní" a ?nekomplexní" totalitarismus
4. Stalin a ?homo sovieticus"
5. Rusko a Evropa
6. Pakt Ribbentrop-Molotov
7. Německo-sovětský pakt a Pobaltí
8. Destabilizace jihovýchodní Evropy
9. Konec námluv
10. Střet dvou totalitních systémů
11. ?Protihitlerovská koalice"
12. Sověty od nových porážek ke Stalingradu
13. Antisemitismus
2. KAPITOLA
STALIN - ?DOBRÝ STRÝČEK JOE" (1943-1945)
1. Stalin, Roosevelt, Churchill
2. Vše hraje pro Stalina
3. Teherán
4. Jugoslávská tragédie: hrůzy rozdělení
5. Změna finské politiky
6. Rumunský srpnový převrat
7. Stalin, Churchill a dělení Balkánu
8. Prolog k pacifikaci Polska
9. Američané v Číně - problém dvou kultur
10. Stalinovo ?z pekla štěstí"
11. Postupim
3. KAPITOLA
STALIN - ?UČITEL NÁRODŮ" A ?ZAJATEC POLITBYRA" (1945-1947)
1. Opět sami sebou
2. ?Normalizace" v SSSR
3. Italská výzva zleva
4. ?Probouzení Západu". Truman a Byrnes
5. Sovětské plány v Íránu
6. Fulton
7. Marshallův plán
8. ?Upevnění monolitní jednoty". Ždanovismus
9. První fáze sovětizace - 1945-1947
10. Sověty a německá otázka - výchozí pozice
11. Kreml a ?koloniální svět"
12. Konec Britské Indie
13. Britské válečné zkoušky na Středním východě
4. KAPITOLA
MEZE BIPOLARITY (1947-1949)
1. ?Salámová taktika" v Maďarsku
2. Kominforma
3. ?Zvláštní případ Rakousko"
4. Finská specifika
5. První jugoslávský komunistický model
6. Sovětsko-jugoslávská roztržka
7. Francouzské ?kominťbrmní zklamání"
8. Dekolonizace jihovýchodní Asie
9. Barma: kompromis mezi nacionalisty a Londýnem
10. Cesta k rozdělení Palestiny
11. ?Vláda SVAG" ve východní zóně Německa
12. Berlín: mrazivé dny
13. USA: domácí programy základem
5. KAPITOLA
SVĚT V CÍNSKO-KOREJSKÉM STÍNU (1949-1953)
1. Washington, Moskva a čínská otázka 1945
2. USA na konci 40. let
3. MacArthurovy reformy v Japonsku
4. Rozdělení Koreje: ?Sever proti Jihu"
5. ?Čaroděj z Inčchonu"
6. Trumanova vláda versus MacArthur a McCarthy
7. Komunistická taktika prodlužování války
8. Nový typ globální rovnováhy
9. ?Oblouk od Japonska k hranicím Indie"
10. ?Zajistit se proti všem nahodilostem"
11. Maďarsko-léta beznaděje
12. Stalin na sklonku života
6. KAPITOLA
KDO JE VINEN? (1953-1956)
1. Neklidné časy. Berijova šance
2. Poststalinská krize a vnější impérium
3. Od Trumanovy k Eisenhowerově vládě
4. Doktríny ?osvobození" a ?masivní odvety"
5. Střední východ po palestinské válce
6. ?Tajné operace" CIA a Dullesova ?paktománie"
7. Francie a Evropa
8. K nové strategii v Kremlu
9. Dvě tváře Pekingu: Quemoy a Bandung
10. Násir - ?náš člověk v Káhiře"
11. Západ na cestě k suezské prohře
12. Jugoslávské téma v kremelských sporech
13. Polská krize
14. ?Deset dnů, které otřásly Kremlem"
7. KAPITOLA
FIKCE A REALITY (1957-1964)
1. ?Dvojí krize" 1956 - americká bilance
2. Krize francouzské moci v severní Africe
3. Izrael v izolaci
4. Dvojí hra: Chruščov a Mao
5. Pacifikace Maďarska
6. ?Gulášový komunismus"
7. Berlínské ultimátum
8. Amerika Američanům?
9. Francouzská pátá republika
10. Destabilizace černé Afriky - britský úhel
11. Exploze v Kongu
12. Od Eisenhowera ke Kennedymu
13. Od Vídně k Berlínu
14. Rivalové a odpadlíci
15. Operace ?Anadyr"
16. Dozvuky amerického vítězství
17. Chruščov na šikmé ploše
HLAVNÍ POUŽITÉ ZKRATKY A SYNONYMA
PRAMENY A LITERATURA
1. Prameny
2. Paměti a svědectví
3. Základní a použitá literatura
REJSTŘÍK

Recenze

Politická literatura na českých pultech, dne 24.01.2011, 20:10 hodin
Rozhlasový pořad ČRo 6. Komentář, rozhovory s historiky, úryvky z díla.