tištěná kniha
Komplexní léčba popáleninového traumatu

Komplexní léčba popáleninového traumatu

Königová, Radana

témata: lékařské vědy

vázaná, 432 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2010
ISBN: 978-80-246-1670-4
doporučená cena: 410 Kč

E-shop

Anotace

Monografie představuje ucelený, moderní pohled na problematiku léčby pacientů s termickým, elektrickým, chemickým a radiačním poraněním. Připravil ji autorský kolektiv pod vedením Radany Königové, profesorky tohoto oboru na klinice 3. lékařské fakulty UK, která patří k předním českým odborníkům na popáleniny. Je určena všem specialistům, studentům medicíny a lékařům v postgraduálním vzdělávání i v praxi. Kniha se vyznačuje přehledným shrnutím všech aspektů popáleninové medicíny a jasným a precizním definováním složité problematiky; všechny poznatky jsou doloženy řadou příkladů z bohaté praxe autorů. Významnou část publikace představují kapitoly věnované traumatům, kde je zohledněn i etický aspekt léčby. Autoři se zabývají nutným rozsahem a typem potřebné péče, prevencí popáleninového psychického stresu i psychickou rehabilitací pacientů. Kniha je doplněna DVD nosičem, na kterém je přes 600 obrázků a schémat ve vysokém rozlišení s podrobnými popisy a s odkazy v jednotlivých kapitolách publikace. Jako speciální příloha je doplněno několik videosekvencí demonstrujících základní chirurgické úkony při léčbě popá-lených pacientů. Publikace tak bude významným přínosem pro všechny, kdo se s popáleninovým traumatem a jeho komplikacemi setkávají při studiu i výkonu svého povolání, od budoucích lékařů až po pracovníky integrovaného záchranného systému.

Obsah

Předmluva
1. Úvod do problematiky (Königová)
2. Podstata popálenin a biologie kůže
3. Zásady první pomoci a neodkladné přednemocniční péče (Königová)
4. Zásady ambulantní a ústavní péče (Königová, Bláha)
5. Péče o popálené plochy
6. Kožní banka a kultivační laboratoř
Kazuistika
7. Popáleniný šok (Königová, Liška)
8. Multiorgánové selhání (Tokarik)
9. Anestezie rozsáhle popálených (Šturma)
10. Inhalační trauma (Šturma)
11. Interní komplikace u popáleninového traumatu (Tokarik)
12. Popáleninový úraz u dětí (Kripner, Brož)
13. Metabolismus a nutrice u závažného popáleninového traumatu
14. Infekční komplikace (Adámková)
15. Elektrotrauma (Königová, Bláha)
16. Toxikologie a chemická poranění (Bláha)
17. Chladové trauma - omrzliny (Königová)
18. Léčba popálenin z pohledu medicíny katastrof a válečné chirurgie
19. Trvalé následky po popáleninách (Bláha)
20. Rehabilitace fyzická a psychická u popáleninového traumatu
Literatura
Rejstřík
Seznam používaných zkratek