tištěná kniha
History of Charles University I, II

History of Charles University I, II

Petráň, Josef

témata: Univerzita Karlova, historie, pragensia

vázaná, 888 str., 1. vydání
vydáno: červen 2001
ISBN: 80-246-0023-4
doporučená cena: 5570 Kč

Anotace

Dvousvazková publikace History of Charles University patří k vrcholům evropské univerzitní historiografie. Po obsahové stránce vychází z českých čtyřsvazkových Dějin Univerzity Karlovy vydaných v Nakladatelství Karolinum v letech 1995 - 1998, které měly velký veřejný ohlas a získaly řadu odborných ocenění. Kniha, na jejímž vzniku se podílelo více než 20 předních českých historiků, přináší informace o základních vývojových proměnách univerzitní struktury, o významu Karlovy univerzity v dějinách českých zemí a o vlivu univerzity na vývoj středoevropské vzdělanosti. Práce je věnována také historii jednotlivých fakult, nejvýznamnějších disciplín a výuky, osobnostem profesorů a přibližuje každodenní život učitelů a studentů. Text je doplněn početnou řadou obrazové dokumentace, která je nedílnou součástí výkladu. Dílo je vybaveno i soupisy pramenů a literatury. Grafická úprava prof. Zdeňka Zieglera představuje jeden z vrcholů současného českého knižního designu. Publikace je určena všem zahraničním zájemcům o dějiny Karlovy univerzity a o dějiny středoevropské vzdělanosti. Reprezentativní grafickou úpravu a kvalitní anglický překlad ocení všichni zahraniční návštěvníci České republiky.

Obsah

LECTURIS SALUTEM!

PART 1

THE STUDIUM GENERALE 1347/8-1419
THE FACULTY OF LIBERAL ARTS
THE TEOLOGICAL FACULTY
THE PRAGUE LAW FACULTY AND THE LAW UNIVERSITY
THE MEDICAL FACULTY
THE ULTRAQUIST UNIVERSITY, 1419-1556
THE PRAGUE UNIVERSITY AND THE TOWN LATIN SCHOOLS
HUMANISM AND TEACHING AT PRAGUE UNIVERSITY IN THE PRE-WHITE-MOUNTAIN PERIOD
THE JESUIT ACADEMY UP TO 1622
ATTEMPS AT REFORM AND THE END OF THE CAROLINUM ACADEMY

PART 2

THE ADMINISTRATIVE AND INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF PRAGUE UNIVERSITY 1622-1802
THE PHILOSOPHY FACULTY
THE THEOLOGICAL FACULTY
THE LAW FACULTY
THE MEDICAL FACULTY
FINANCIAL MANAGEMENT AND UNIVERSITY BUILDINGS
BIBLIOGRAPHY
ABBREVIATIONS
LIST OF ILLUSTRATIONS
TRANSLATORS' NOTE