tištěná kniha
Mařatkova gastroenterologie

Mařatkova gastroenterologie

Patofyziologie. Diagnostika. Léčba

Zavoral, Miroslav (ed.)

témata: lékařské vědy

vázaná, 1. vydání
vydáno: listopad 2021
ISBN: 978-80-246-5002-9
doporučená cena: 7000 Kč

E-shop

Anotace

Dvousvazková Mařatkova gastroenterologie je koncipována jako profilová učebnice gastroenterologie a hepatologie. Jde o původní a komplexní učebnici encyklopedicky pokrývající veškerou oborovou problematiku. Cílem autorů bylo navázat na jedinečnou Mařatkovu Praktickou gastroenterologii. Obor se však od jejího vydání v roce 1964 dramaticky změnil, což se samozřejmě promítlo do koncepce a obsahu předkládané publikace, která reflektuje:
• jasnější pochopení základních mechanismů onemocnění na buněčné, genetické a molekulární úrovni;
• jasnější porozumění patofyziologii gastrointestinálních nemocí a onemocnění jater;
• zavedení četných diagnostických testů a postupů, z nichž mnohé nahradily klasické metody;
• kombinace diagnostické a terapeutické endoskopie;
• farmakologický vývoj nových léků na stavy, které dříve nebylo možné farmakologicky léčit.
Nové kapitoly zahrnují aktuální diskusi o střevním mikrobiomu, probiotikách a fekální transplantaci mikrobiomu, o imunologii a nových poznatcích molekulární genetiky v gastroenterologii. Některé kapitoly mají výrazný mezioborový přesah – zabývají se nemocemi, které jsou velkou výzvou pro diagnostiku a léčbu v klinické praxi. Výrazným rysem monografie je přehlednost, detailní tabulky a vysoká kvalita obrazové dokumentace.
Součástí knihy je její elektronická verze, která obsahuje:
• kompletní text Mařatkovy gastroenterologie obohacený o interaktivní prvky s možností vyhledávání;
• nástroje pro psaní poznámek, podtrhávání textu a pořizování výpisků;
• videa prezentující diagnostické metody a operační výkony;
• testové otázky, které prověří znalost přečtené kapitoly;
• rozšířené seznamy literatury k jednotlivým kapitolám;
• pravidelné aktualizace textu i doprovodných materiálů.
Jsme přesvědčeni, že Mařatkova gastroenterologie bude patřit mezi nejdůležitější učebnice oboru a bude užitečná pro mediky, zdravotníky, gastroenterology a všechny, pro něž je gastroenterologie a hepatologie součástí klinické praxe.