Nad Evropou půlměsíc

Nad Evropou půlměsíc

Černý, Karel (ed.)

Co spolehlivě víme o českých, evropských či amerických muslimech? Jsou skutečně tak odlišní? Jsou neintegrovaní a neschopní akceptovat pr...

vydáno: červen 2015
doporučená cena: 320 Kč

E-shop

Nad Evropou půlměsíc II

Nad Evropou půlměsíc II

Černý, Karel (ed.)

Publikace se zabývá muslimskou přítomností v Česku a sousedních německy hovořících zemích přístupnou formou, která však nerezignuje na ak...

Muslimové v Česku a v sousedních německy hovořících zemích

vydáno: červenec 2024
doporučená cena: 440 Kč

E-shop

Nádoba plná řeči

Nádoba plná řeči

Vaňková, Irena

V centru knihy stojí pojem řeč. Oproti pojmu jazyka – systému, o nějž se opírá strukturalismus, a pojmu text, spojenému s komunikačně a p...

Člověk, řeč a přirozený svět

vydáno: červenec 2007
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Nahlédnutí do středověku

Nahlédnutí do středověku

Šmahel, František

Protimluvy v titulu nemají jen upoutat pozornost příštích čtenářů. Větší část knihy spojuje poznání, že mnohé ve středověku bylo jinak, n...

Mluva písma a četba obrazů

vydáno: květen 2017
doporučená cena: 430 Kč

E-shop